Goed werkgeverschap

Kim bruggeman

Kim Bruggeman is als Vice President KLM Industrial Relations and Compensation & Benefits verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties. Hij werkt al 17,5 jaar bij KLM en is sinds een half jaar voorzitter van het Sectorfonds Luchtvaart. Het Sectorfonds is een samenwerking van werkgevers ACN, Schiphol Group en KLM met vakbonden FNV, CNV en De Unie.

“Als bestuur geven we sturing aan initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, digitalisering en vitaliteit”, vertelt Kim. “Het is van groot belang dat initiatieven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door de deelnemende organisaties en dat ze bereid zijn hier tijd, geld en energie in te steken.”

Kim vervolgt: “Een belangrijke drijfveer voor mij is goed werkgeverschap. Ik vind dat we mensen moeten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzetbaarheid, bijvoorbeeld mensen in beroepen waarvan we nu al weten dat ze hun baan bij het ouder worden lichamelijk niet meer goed zullen kunnen uitvoeren. Daarbij is er een belangrijk verschil tussen initiatief en verantwoordelijkheid. We mogen mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en dus ook voor de eigen loopbaan. Maar voor de een is het lastiger om die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen en daar initiatief in te nemen, dan voor de ander. Het hoort bij goed werkgeverschap om mensen te helpen. Deze problematiek is herkenbaar voor de hele luchtvaartsector. Daarom stoppen de oplossingen ook niet bij de deur van ons bedrijf. We bekijken dit sectorbreed. Samen kom je tot betere resultaten dan alleen. In het Sectorfonds is sprake is van gelijke participatie van werkgevers en bonden. Omdat je een belang deelt en daar gezamenlijk invulling aan geeft, zie je elkaar als partner en niet als vijand.”