Het belangrijkste is dat wij veilig zijn

Saad Jouneh

Saad Jouneh kwam in augustus 2015 vanuit Syrië naar Nederland. In mei 2017 volgden zijn vrouw en drie kinderen. Eind februari is hij via LCS begonnen op de afdeling Airside Operations van Royal Schiphol Group. Daar versterkt hij het team van issue managers bij het analysen en oplossen van operationele problemen.

Saad was in Aleppo oncologie specialist in het Al Razi ziekenhuis. “Het liefst had ik een baan gevonden op een oncologie afdeling in een Nederlands ziekenhuis, maar dat is ontzettend lastig. Het is 30 jaar geleden dat ik ben afgestudeerd aan de universiteit en daarna heb ik me gespecialiseerd. Ik heb weliswaar Nederlands examen gedaan op B2-niveau, maar examen in medische basisvakken in het Nederlands is op dit moment nog te moeilijk voor mij. Vervolgens zou ik me dan nog moeten specialiseren. Ik ben nu 60. Dat is niet realistisch. Zeker niet met jonge artsen als ‘concurrentie’. Ik vind het moeilijk, maar ik heb het geaccepteerd.”

“Het belangrijkste is dat wij als gezin samen zijn in Nederland en dat we veilig zijn”, vervolgt Saad. “Mijn kinderen kunnen hier een nieuwe toekomst opbouwen. Mijn oudste zoon is afgestudeerd mechanical engineer, mijn oudste dochter studeert international business en mijn jongste dochter zit in 4 mavo. Zij passen zich heel goed aan en ik ben heel gemotiveerd om dat ook te doen. Ik heb 5 jaar in Frankrijk gewoond, dus de westerse cultuur is mij niet vreemd.”

“Ik ben dankbaar voor de nieuwe kans die ik gekregen heb. Via een bijeenkomst van de Refugee Talent Hub kwam ik in contact met LCS en mocht ik meedoen aan het programma New Arrivals, Ik had aangegeven graag een administratieve functie te willen. Dat is breed en daarin kan ik me nog verder ontwikkelen. Dat is gelukt. En Schiphol is een prachtige plek om te mogen werken”, besluit Saad.