Samen met werkgevers op zoek naar oplossingen

Selma Nijhof

Selma Nijhof is directeur van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). Het WSP helpt werkgevers als Douane-Belastingdienst, Asito en Swissport om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Er zijn veel werkzoekenden die zelf geen werk kunnen vinden”, vertelt Selma. “Denk hierbij aan jongeren50-plussersstatushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Zij zitten soms al langere tijd in de bijstand, in de WW of krijgen een Wajong-uitkering. Deze mensen hebben meer ondersteuning nodig bij het vinden van een passende baan. Zij krijgen via UWV en gemeenten ondersteuning bij het vinden van een passende baan. Het WSP begeleidt de werkgevers.”

“Op dit moment zijn er veel werkzoekenden én veel vacatures,” vervolgt Selma, “maar de mensen die werk zoeken zijn niet opgeleid voor de banen die beschikbaar zijn. Wij gaan samen met werkgevers op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld door een leerwerktraject te ontwikkelen of door werk in een bedrijf anders te verdelen.”

“Dankzij de samenwerking met LCS hebben wij goede contacten met diverse bedrijven op Schiphol. Wij zorgen voor één centraal aanspreekpunt voor alle werkgevers op Schiphol. Zij komen bij ons met een personeelsvraag en wij regelen wat er nodig is. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een opleiding, het aanvragen van subsidies of het regelen van een jobcoach. Hierdoor zijn inmiddels al meerdere kandidaten geplaatst. Het mooie van een regionale aanpak is dat we over de gemeentegrenzen en –regels heen krachten kunnen bundelen en vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen”, besluit Selma.