‘Ontwikkeling kent vele gezichten’

Miriam KartmanMiriam Kartman is sinds 1 maart 2021 Executive Vice President HR & Industrial Relations en volgde Aart Slagt op die vorig jaar in ons jaarverslag stond. Zij vertelt waarom zij duurzame inzetbaarheid zo belangrijk vindt.

“De situatie ten gevolge van COVID heeft aangetoond dat mensen wendbaar kunnen zijn als de situatie daarom vraagt. Binnen KLM is keihard gewerkt om de operatie draaiende te houden en om te gaan met alle nieuwe regelingen. Daarbij kwam ook dat we noodgedwongen kleiner moesten  worden. We hebben afscheid moeten nemen van veel mensen. Ik ben ontzettend trots op de KLM’ers. In tijden van crisis stellen zij alles in het werk om het bedrijf te laten overleven.

Veranderkracht vasthouden

Mensen kunnen dus wendbaar zijn als er een noodzaak is, maar hoe behoud je die veranderkracht en wendbaarheid, wanneer er géén crisissituatie is? Daarvoor moeten we weten waar hun intrinsieke motivatie ligt. Want iemand zal alleen in beweging komen wanneer hij/zelf de wens heeft om te veranderen. Om hier houvast in te bieden voeren leidinggevenden minimaal een keer per jaar het TOP-gesprek met hun medewerkers. Dat gaat over het (h)erkennen van je talent, hoe je bijdraagt aan de performance en hoe je je toekomst ziet. TOP staat voor Talenten, Ontwikkeling en Performance.

Diversiteit aan skills

In het afgelopen jaar hebben meerdere KLM’ers in andere sectoren ondersteund, waaronder de zorg. Zij hebben dit kunnen doen vanwege hun diversiteit aan skills. Deze skills, en het inzicht daarin, helpen om ook op een andere plek van nut te kunnen zijn. Het is echter van belang om deze skills te blijven uitbreiden en soms is die mogelijkheid dichterbij dan je denkt. Je hoeft niet perse een opleiding te doen om je verder te ontwikkelen. Ontwikkeling kent vele gezichten. Je ontwikkelt je bijvoorbeeld ook in een project dat buiten je scope ligt of doordat je iemand opleidt tijdens je werk.

Samenwerken met andere bedrijven in de luchtvaartsector

Het uiteindelijk doel is om werkenden een stap verder te brengen in hun loopbaan. Dat kan bij KLM, maar dat kan ook bij een ander bedrijf binnen de luchtvaartsector. Om mensen een loopbaan binnen de sector te kunnen bieden moet je als bedrijven samenwerken. Het netwerk en de verbindingskracht van LCS is hierbij van enorm toegevoegde waarde. Zij hebben het overzicht, signaleren bij meerder bedrijven dezelfde problematiek en zien daarmee kansen om bedrijven bij elkaar brengen .

Instroom

Net zoals andere bedrijven op Schiphol heeft ook KLM te maken met een instroomprobleem, vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dat vraagt om creativiteit. Denk hierbij aan werving van nieuwe mensen buiten de randstad. Omdat thuiswerken nu veel geaccepteerder is geworden, hoef je voor verschillende kantoorfuncties niet meer elke dag op kantoor te zijn. Voor operationele functies is het echter wel van belang dat je op een bepaalde tijd op Schiphol moet kunnen zijn. Maar ook voor deze doelgroep experimenteren we met nieuwe instroommogelijkheden. Nieuwe medewerkers kunnen een contract van vijf jaar krijgen en doorlopen daarin een ontwikkelprogramma met de mogelijkheid verder te leren via een BBL-traject. Het doel hiervan is om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

 

Werken aan onze aantrekkelijkheid

Als werkgever moeten wij aantrekkelijk blijven. De noodzaak hiervoor wordt vergroot door de krapte. Wat is de behoefte van onze potentiële werknemers en wat kunnen wij hierin als organisatie bieden? Dat moeten we scherper weten. Daarom zijn we bezig om inzichtelijk te maken hoe deze ‘drivers’ er bij ons voor staan. Zodat we daarop kunnen anticiperen. Kunnen we bijvoorbeeld de lengte van de opleiding voor bepaalde functies inkorten? Kunnen we de bereikbaarheid van bepaalde werkplekken op het platform verbeteren? Kunnen we onze duurzaamheidsambities duidelijker uitdragen? Want voor ons is duurzaamheid heel belangrijk. Onze overtuiging is dat luchtvaart belangrijk is en blijft en dat dat alleen op een duurzame manier kan.

Samenwerken met onderwijs

Naast nieuwe mensen binnen halen, willen we huidige werknemers ook graag aan ons blijven binden. Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creëren, waar mensen zich welkom en gehoord voelen en waar mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Denk aan BBL-trajecten, waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Door samen met de school het leren dichtbij de praktijk te brengen, kunnen werkenden met hun vaak jarenlange ervaring in een paar jaar alsnog een mbo-diploma halen en deze werkervaring verzilveren.  

Tot slot zie ik het belang van goede stages. Hierin kunnen studenten vroegtijdig leren in de praktijk en ervaren of het werk ze aanspreekt. Ook daarvoor is nauwe samenwerking met opleidingsinstituten cruciaal. Want deze wisselwerking zorgt ervoor dat je samen werkt aan de inzetbaarheid van studenten én van werkenden.”

Onze community

KLM Catering Services
D&B
gassan
1nergiek
eurest services
schiphol