ProgrammaBe-Linked

Be-Linked

Be-Linked was een uitwisselingsprogramma tussen Royal Schiphol Group en KLM gefaciliteerd door LCS. Doel was het stimuleren van arbeidsmobiliteit.

Wen Cheung

Met het gezamenlijke doel arbeidsmobiliteit tussen bedrijven op Schiphol te stimuleren, zijn Schiphol Group en KLM het uitwisselingsprogramma Be-Linked gestart. Medewerkers kregen hiermee de kans voor een bepaalde tijd van werkplek te wisselen buiten de organisatie. Zo deden ze nieuwe kennis en ervaring op en brachten nieuwe kennis mee de organisatie in.

Door de toenmalige economische omstandigheden zaten veel organisaties op slot. Er was weinig ruimte voor nieuwe instroom of doorstroom. Dit heeft als gevolg dat er vrijwel geen nieuwe kennis de organisaties inkomt. Daarnaast kregen medewerkers minder kansen zich verder te ontwikkelen. Met het programma Be-Linked wisselden medewerkers voor een halfjaar of jaar van werkplek. Hiermee werd de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhoogd en de werkgelegenheid gestimuleerd.

Na de uitwisseling tussen Schiphol Group en KLM, is er een uitwisseling ontstaan tussen Schiphol Group en Luchtverkeersleiding Nederland. Waarbij de eerste uitwisseling de focus lag op hbo/wo niveau werd bij de tweede uitwisseling ook de mbo doelgroep meegenomen.

Vanuit Be-Linked is de Dag van de Mobiliteit ontstaan. Lees onze whitepaper om hier meer over te weten te komen.