ProgrammaSchuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Medewerkers met schulden zijn chantabel, minder productief, vaker ziek en hebben minder plezier in hun werk. De werkgever weet vaak niet eens dat er medewerkers met financiële zorgen zijn omdat het een verborgen probleem is. Schuldhulpverlening helpt geldproblemen op te sporen, te voorkomen en zorgt voor financieel fitte en productievere medewerkers.

Foto van een stapel geld en een rekenmachine

In samenwerking met het Nibud en Das heeft LCS het programma Schuldhulpverlening tot stand gebracht. Achttien bedrijven op Schiphol hebben in 2016/2017 meegedaan aan het programma. Medewerkers met schulden zijn chantabel, minder productief, vaker ziek en hebben minder plezier in hun werk. De werkgever weet vaak niet eens dat er medewerkers met financiële zorgen zijn omdat het een verborgen probleem is. Schuldhulpverlening helpt geldproblemen op te sporen, te voorkomen en zorgt voor financieel fitte en productievere medewerkers. Schuldhulpverlening bestond uit een aantal onderdelen.

Training: 'Hoe herken ik medewerkers met schulden?'

Deze training was bedoeld voor HR-en lijnmanagers. Doel van de training was om inzicht te krijgen in de schuldenproblematiek in Nederland. Hier heerst namelijk nog vaak een taboe op. Gedurende de training leerden de deelnemers ook hoe je geldproblemen bij de medewerkers kunt herkennen en hoe je vervolgens een dergelijk gesprek moet aanpakken. In totaal hebben 133 deelnemers meegedaan aan de training.

Workshop 'Grip op Geld'

Voor de medewerkers van bedrijven op Schiphol is speciaal de workshop ‘Grip op Geld’ ontwikkeld. In deze workshop leerden de deelnemers om grip over hun financiële situatie te krijgen en/of te houden. Zaken als handige bespaartips en tips om de boekhouding op orde te houden kwamen voorbij. Maar liefst 75 medewerkers hebben deelgenomen aan de workshop. Laagdrempeligheid was de kernwaarde voor de workshop.

Coachingstraject

Naast de workshop en de training werd een coachingstraject aangeboden via DAS. Als bleek dat een medewerker in zeer zwaar financieel weer verkeerde en hij of zij niet meer zelf eruit kon komen, werd het coachingstraject gestart. Samen met een coach werd naar de financiële situatie gekeken en een plan van aanpak opgesteld om de medewerker weer financieel gezond te krijgen.

Telefonisch adviesdesk

Gedurende het programma was ook een telefonisch adviesdesk bereikbaar voor de medewerkers. Via de adviesdesk konden zij advies inwinnen omtrent financiële zaken.

LCS heeft gemerkt dat bedrijven vaak niet op de hoogte zijn van financiële problemen bij hun medewerkers. Dit is logisch aangezien het niet een makkelijk bespreekbaar onderwerp is voor de medewerker en er vaak schaamte heerst. Het programma heeft voor meer bewustwording gezorgd bij de bedrijven. Zij kunnen op deze manier eerder schuldenproblematiek opsporen en hebben de handvatten om dit op een zo goed mogelijke manier aan te pakken.

Het vervolg

Op dit moment wordt er gekeken naar een vervolg voor het programma Schuldhulpverlening. Zodra hierover meer bekend is, volgt er meer informatie op de website.