'De waarde van de school als gemeenschap, de plek waar je samenkomt'

Rinza Kleter

Rinza Kleter, bestuurslid Luchtvaart Community Schiphol en directeur bestuursdienst ROC van Amsterdam - Flevoland

De impact van de coronacrisis op het onderwijs is enorm. In eerste instantie hebben we ons gefocust op de uitstroom; zodat laatstejaars studenten hun diploma konden halen. Met name voor de beroepspraktijkvorming was dat een flinke uitdaging. Maar instroom, het aantrekken van nieuwe studenten, is ook belangrijk. Hiervoor hebben we onder andere online open dagen opgezet, studiekeuzetests, webinars en live-chats met studenten. Tegelijkertijd wilden we de studenten die doorstromen naar een volgend niveau of leerjaar, ook optimaal perspectief bieden op een mbo-diploma.

De coronacrisis had impact op alles. Ook op de manier van lesgeven. Niet alle docenten zijn digitaal even vaardig, niet alle studenten blijven bij de les als het online gebeurt, maar ook niet iedere student had een eigen laptop. Op alle fronten en niveaus hebben we ondersteuning ingezet. Ook zijn we in gesprek gegaan met de studenten zelf: waar hadden zij behoefte aan? Wat we hebben gemerkt is dat studenten de meerwaarde zijn gaan inzien van de school als gemeenschap; de plek waar je fysiek samenkomt. Want dat is wat ze nu missen.

Samenwerking met bedrijven

In feite loopt het onderwijs net altijd een stapje achter op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Dat is het laatste wat je wilt. Daarom werkt het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) veel samen met bedrijven. Denk hierbij aan de de Buitenboordmotor en de ontwikkeling van House of Skills en House of Aviation, dat via het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) tot stand is gekomen.

Associate degree

Een recent voorbeeld van het inspelen op een arbeidsmarktvraag is het programma associate degree. Dit is het niveau tussen mbo en hbo in, een verdiepend vakmanschap op niveau 5. We merkten in de praktijk dat deze tussenstap miste. In samenwerking tussen het ROCvA-F en particuliere hbo-opleiding Drechtsteden is het gelukt om deze afstudeervariant op te zetten. Uiteindelijk hopen we deze geïntegreerde variant op alle MBO Colleges in te kunnen aanbieden. Dat is belangrijk, want in het kader van een leven lang ontwikkelen, moet je als onderwijs zelf ook door ontwikkelen.

LCS verbindt onderwijs met bedrijfsleven

LCS heeft een belangrijke toegevoegde waarde als gaat om de verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven. LCS weet wat er speelt bij bedrijven op Schiphol en brengt vervolgens de juiste partijen met elkaar in contact. Dat is cruciaal: bij elkaar kijken waar de expertise zit en vervolgens samen oplossingen bedenken. Dat is de kracht van een community.

Fotografie: Natasja Wagner, www.wagnerfotografe.nl

 

Onze community

KLM Catering Services
prorail
Raggers
ISS
Gassan Diamonds
transavia