Nieuws ‘Gebruik de street smartness van de mbo-studenten om problemen op te lossen’

Philip Mol

Philip Mol is voorzitter van MBO College Airport en MBO College Amstelland. “Onderwijs en bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het onderwijs moet meebewegen met de steeds veranderende arbeidsmarkt. En dat is in corona tijd geen sinecure.” In dit interview geeft Philip zijn visie op vernieuwend onderwijs.

“Ik spreek liever van toekomstbestendig onderwijs”, verduidelijkt Philip. “Dat heeft met een aantal dingen te maken: Studenten leren bij ons van oudsher wat goed burgerschap inhoudt, ze worden gekwalificeerd voor de (luchtvaart) arbeidsmarkt en we bereiden hen voor op de doorstroom naar vervolgonderwijs (bijvoorbeeld hbo) óf naar een volgend niveau binnen het mbo. Dit is best een brede opdracht die bij het mbo is neergelegd.”

Wat gaat goed?

“Voorwaardelijk voor toekomstbestendig onderwijs is dat je weet wat er speelt bij de bedrijven waar wij voor opleiden. Wij weten wat Schiphol op dit moment nodig heeft, via een hoogwaardig netwerk van bedrijven, onder andere via LCS. Denk aan samenwerkingen met TUI, KLM en Transavia, maar ook met Swissport. Dit vergt continu schakelen en met elkaar de dialoog aan gaan.”

Wat kan beter?

“Waar we nog in moeten groeien is in verder vooruitkijken. Samen met de bedrijven op Schiphol. De meeste bedrijven zitten op dit moment echter in de overlevingsstand. Dat is volstrekt begrijpelijk, maar maakt dat hun focus ligt op de acute vraag van vandaag en dat ze minder ruimte hebben om samen met het onderwijs na te denken over de toekomst. Voor ons is dat lastig, want wij moeten ALTIJD nadenken over de toekomst, om op het juiste moment de juiste afgestudeerden te kunnen leveren. Als onderwijs kunnen wij gewoon minder snel schakelen dan dat de arbeidsmarkt verandert, zeker nu ten gevolge van corona de perspectieven per dag veranderen. Daarom is het voor ons van groot belang te allen tijde aansluiting te blijven houden met actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwalitatief goede stageplaatsen. Samen hebben we bewezen hier heel goed invulling aan te kunnen geven, óók in corona tijd, ondanks de enorme beperkingen. Door altijd samen te kijken naar wat wél kan”.

Tijdig kennis opdoen over nieuwe technologieën

“Ook hebben wij al vroeg geïnvesteerd in drone-technologie en -certificering. Wij hebben drie docenten in huis die tot de top van Nederland behoren op dit gebied. Dit geeft ons een goede concurrentiepositie. Met deze kennis kun je vroeg detecteren waar ‘kansberoepen’ gaan ontstaan en hoe je daar als onderwijs op inspeelt. Sowieso moeten ook op mbo-niveau meer mensen worden opgeleid op nieuwe technologieën. Dit was ook een van de redenen om House of Aviation, the learning hub voor de luchthaven, op te richten. De meeste ouders en studenten die zich oriënteren op een beroepsopleiding hebben een achterhaald beeld van ‘techniek’ en ‘mbo’. Schiphol bewijst dat er prachtige banen in het verschiet liggen, waar met nieuwe technologieën gewerkt wordt. De taak van het mbo is om deze wereld zichtbaar en tastbaar te maken.

Daarnaast zijn wij op het gebied van duurzaamheid  bezig om kennis op te doen over windturbines. Het blijkt dat de windturbine technologie zeer verwant is met die van Vliegtuigonderhoudstechniek. Zo kunnen studenten straks met twee diploma’s uitstromen. Dit maakt hen zeer wendbaar op de arbeidsmarkt. Recent hebben we ook een waterstof test opstelling aangeschaft. Hiermee kunnen studenten experimenteren met waterstof toepassingen in de luchtvaartsector en dragen we een steentje bij een de noodzakelijke verduurzaming van de sector."

Van capaciteitspartner naar kwaliteitspartner

"Wat ik soms jammer vind, is dat het mbo toch vaak gezien wordt als de leverancier van ‘handjes’. Wanneer onderzoek moet worden gedaan, naar bijvoorbeeld duurzame luchtvaart, wordt eerst gekeken naar hbo en wo. Gebruik nou de ‘street smartness’ van het mbo om vooraf een plan te toetsen op de toepasbaarheid in de praktijk, maar ook om problemen op te lossen. Wij willen echt van capaciteitspartner naar kwaliteitspartner. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen mbo, hbo en wo is daarom Bright Sky. Bright Sky heeft tot doel om projecten te realiseren om de duurzaamheidstransitie van de luchtvaartsector te versnellen. Dit is belangrijk voor de toekomst van de luchtvaart.”

Onderwijs aan werkenden, hoe verhoudt dat zich tot jullie opleidingen?

“BBL-opleidingen geven werkenden de beste weg naar duurzame arbeid. Maar om dat goed te kunnen doen, moet je je initiële onderwijs wel solide op de rit hebben. Pas dan kan je een passend werken en leren-product aanbieden. BBL lukt goed voor grote groepen, maar voor kleine groepen is dit lastiger. Dat komt mede door de ploegendienst van de banen waarmee het leren gecombineerd wordt. Bedrijven verwachten dat je hier als onderwijs omheen bouwt. Daar moeten we ons nog beter op inrichten. En het helpt als op Schiphol meer bedrijfsoverstijgend wordt samengewerkt.”

Wat is jouw visie op de stageproblematiek?

“Op Schiphol is veel capaciteit nodig. Wij maken daar graag gebruik van om onze studenten iets te laten leren. Tegelijkertijd maken bedrijven gebruik van ons. Op zich is dat prima, maar wij verwachten óók van bedrijven dat ze de studenten, verrijkt met kennis en ervaring, terug leveren aan school. Het leren op de stageplaats moet op nummer 1 staan. Die balans tussen leren en werken, die moet er altijd zijn, juist ook in tijden van crisis.”

Hoe zie je de rol van LCS hierin?

“Om bovenstaande allemaal te kunnen doen heb je een netwerk nodig. En een partner die partijen met elkaar verbindt. Maar ook een partner die personeelswisselingen in de gaten kan houden, want managementlagen fluctueren tenslotte voortdurend. Daarnaast zijn organisaties soms geneigd zich terug te trekken op hun eigen postzegel. Dan heb je iemand nodig die op de deuren blijft kloppen. Dat verbinden en alert zijn, dat is de kracht van LCS.”

 

Fotografie: Natasja Wagner (Wagnerfotografe)

Onze community

hms host
Hertz
corendon
Securitas
G4S
Douane