NieuwsPilot Skillspaspoort bij ISS Nederland

ISS Nederland

In het eerste kwartaal van 2021 werd met drie bedrijven een pilot uitgevoerd om te testen of het Skillspaspoort Schiphol toepasbaar is in de schoonmaakbranche. Wij spraken schoonmaakmedewerker en deelnemer Joy Garside en Marja van der Heijden, Site Manager bij ISS.

Samen met AWVN, House of Skills en eelloo heeft LCS in 2019 het project Skillspaspoort Schiphol opgezet. Het skillspaspoort kan van grote waarde zijn voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van medewerkers.  Dit komt omdat het skillspaspoort hen in staat stelt om bewust te worden van de eigen vaardigheden. Joy herkent zich hierin: "Iedereen denkt van zichzelf te weten wat zijn of haar sterke en zwakke kanten zijn. Maar met het skillspaspoort ga je deze zaken echt verifiëren. Het laat zien waar je drempels liggen maar het geeft ook inzicht in wat je, buiten je werkervaring en opleiding, kan. Het is een goede persoonsomschrijving", aldus Joy. 

'Vernuftig in elkaar gezet'

Volgens Joy zit het paspoort goed in elkaar: "Het is heel vernuftig in elkaar gezet. Je wordt gedwongen om te kiezen tussen zaken waar je normaal nooit aan zou denken. Dit geeft inzicht in je sterke kanten". Op de vraag of Joy het invullen van het skillspaspoort kan aanraden, antwoordt ze instemmend: "Het heeft mij het zelfvertrouwen gegeven om aan mijn leidinggevende te vragen of ik in aanmerking kom voor uitdagender werk met een hoger niveau, want ik werk al een tijd onder mijn niveau. Het heeft mij daardoor ook hoop gegeven", aldus Joy.

"En daar doen we het voor", reageert Marja. "Het was mooi en leuk om te zien hoe iedereen bezig was met het invullen van het paspoort. De deelnemers hebben dingen ingevuld en verteld die zij normaal niet zouden hebben genoemd", aldus Marja. 

Toekomstbeeld

De ontwikkeling van het skillspaspoort stelt medewerkers dus in staat om met een breder perspectief naar de eigen persoonlijkheid en vaardigheden te kijken. De pilot bij ISS gaf daarnaast nieuwe inzichten waarmee het paspoort verder ontwikkeld kan worden. Tijdens de pilot bleek bijvoorbeeld dat een meer visuele versie van het paspoort een gewenste aanvulling zou zijn voor de medewerkers die de Nederlandse taal minder goed onder de knie hebben. "Ik hoop ook echt dat we hier in de toekomst meer mee kunnen doen. Iedereen op Schiphol heeft er namelijk baat bij als de juiste mensen op de juiste plek werken", aldus Marja.

Ben je geïnteresseerd in het skillspaspoort? Je kun je medewerkers gratis een skillspaspoort laten invullen. Neem voor meer informatie contact op met hak_m@schiphol.nl voor meer informatie.

Onze community

PCH Dienstengroep
ACN
KLM Catering Services
Vebego
Regional Jet Center
logo-jetsupport