Nieuws Pilot Talent Sharing binnen de luchtvaart

Overview landside verkeerstoren

Vorig jaar is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar collegiale in-en uitleen binnen de luchtvaartsector, onder de noemer Talent Sharing. Hieruit kwam naar voren dat gedeeld werkgeverschap zeker mogelijk is. Om te onderzoeken of dit in de praktijk ook echt gaat werken, is een pilot gestart. Aan deze pilot doen de volgende werkgevers mee: Asito, Axxicom, Royal Schiphol Group, PCH Dienstengroep en Viggo. 

Talent Sharing is bedoeld voor medewerkers die vanuit ambitie of noodzaak iets anders willen proberen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: mobiliteit, verzuim, onder-of overcapaciteit. Talent Sharing is een manier om medewerkers binnen de sector te behouden maar ook om nieuwe instroom te bevorderen. Dit heeft tevens een positief effect op de aantrekkelijkheid van werken op Schiphol.

Gedegen onboardingsproces

Voor de aangesloten bedrijven betekent dit dat de inlenende partij tijdelijk te maken krijgt met nieuwe medewerkers voor een bepaalde periode. Ook kan het zijn dat je tijdelijk collega's moet missen. Verder is het belangrijk dat wanneer er nieuwe medewerkers komen, zij goed worden opgevangen en er een gedegen onboardingsproces is. De inlenende werkgever zorgt bovendien voor een buddy die de medewerker kan begeleiden gedurende de pilot. 

Positief effect op werkplezier

Het belangrijkste uitgangspunt voor werknemers is dat Talent Sharing een positief effect heeft op werkzekerheid, loopbaanzekerheid, inkomenszekerheid en werkplezier. De meerwaarde voor werkgevers zit in het geheel, niet in individuele uitwisselingen.

Lees meer over Talent Sharing

Onze community

Swissport
i-sec
SSP The Food Travel Experts
corendon
Vebego
Hertz