Nieuws 'Schaarste lijkt het nieuwe normaal'

Francien David

De krapte op de arbeidsmarkt was hét onderwerp van 2022. In Nederland en specifiek ook op Schiphol. Het aantrekken en behouden van talent staat hoog op de agenda. Echter, de waan van de dag beperkt bedrijven vaak om echt stappen te nemen. Samenwerking en verbinding is hierbij cruciaal. Binnen de luchtvaartsector, met het onderwijs, maar ook met overheden.

Want de schaarste aan mensen, heeft geleid tot een totaal nieuwe dynamiek binnen de arbeidsmarkt. Schaarste lijkt het nieuwe normaal. Daarom is sociale innovatie nodig, waarbij het talent centraal staat. Wij kiezen onze medewerkers niet meer, zij kiezen ons!

Buiten de gebaande paden

Dit vraagt ons om dingen anders te doen dan we altijd deden. Maar het vraagt ook lef van alle betrokken partijen om buiten de gebaande paden te gaan en nieuwe mogelijkheden van instroom te verkennen. Zoals mensen aantrekken op basis van hun skills en niet alleen op basis van diploma en ervaring. Maar ook om huidige functies aantrekkelijk maken en te houden voor medewerkers, door bijvoorbeeld jobcarving.

De arbeidsmarkt Schiphol kenmerkt zich door een grote diversiteit aan functies met een grote onderlinge verbondenheid. Dat biedt kansen, maar die moeten zichtbaar worden.

Werk op Schiphol

Het platform werkopschiphol.nl levert hier een belangrijke bijdrage aan. Mogelijk gemaakt door Royal Schiphol Group en via LCS ter beschikking gesteld aan de sector. Op dit digitale werken & leren platform kunnen wij gezamenlijk laten zien hoe interessant Schiphol als werkgebied is. Het geeft inzicht in de loopbaan-, stage- en opleidingsmogelijkheden op Schiphol. Hiermee kunnen we nieuw talent enthousiast maken om te kiezen voor de luchtvaartsector en draagt het bij aan het behoud van werkenden in de sector.

15-jarig bestaan

LCS bestond in 2022 15 jaar en dat hebben we gevierd tijdens ons jaarlijkse event in november. Veel bedrijven uit de community, onderwijs, overheid en samenwerkingspartners hebben elkaar daar ontmoet. Al 15 jaar vinden we het belangrijk om samen te werken op de arbeidsmarkt op Schiphol. Maar de echte noodzaak daarvan is in 2022 wel heel duidelijk geworden.

Samenwerken binnen de luchtvaartsector

We hebben met elkaar een urgente opgave voor de korte termijn en een uitdagende opdracht voor de langere termijn. En op beide vlakken is LCS actief geweest. Hierbij was anticiperen, wendbaar zijn en executiekracht tonen van wezenlijk belang. Een mooi voorbeeld was onze ondersteuning bij het aantrekken van beveiligingsmedewerkers. Hiervoor hebben wij Royal Schiphol Group, de beveiligingsbedrijven op Schiphol en MBO College Airport met elkaar in verbinding gebracht.

Banenmarkten

In de afgelopen 12 maanden heeft LCS samen met de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en Royal Schiphol Group drie succesvolle banenmarkten voor bedrijven op Schiphol georganiseerd. Een plek waar werkzoekenden op een laagdrempelige manier kennis konden maken met de banen en de bedrijven op Schiphol. Maar ook een plek waar werkgevers op Schiphol elkaar ontmoetten. Naast het ondersteunen bij instroom, hebben we ons samen met bedrijven op Schiphol en samenwerkingspartners ook nadrukkelijk ingezet voor het duurzaam versterken van de arbeidsmarkt.  Mooie voorbeelden hiervan zijn de start van de pilot talentpooling, de pilot taakroulatie, inspiratie op open hiring en job carving.

Subsidie basisvaardigheden

In samenwerking met het Sectorfonds Luchtvaart hebben we met behulp van de REACT-EU subsidie trainingen aangeboden die werkenden op Schiphol zo hard nodig hebben. Denk hierbij aan digitale vaardigheden of het verbeteren van de Nederlandse taal. Het is belangrijk dat we ons voor deze groep werkenden in blijven zetten, zodat zij zich ook kunnen blijven ontwikkelen.

Francien David, directeur Luchtvaart Community Schiphol

Fotografie: Natasja Wagner | Wagnerfotografe

 

 

Onze community

i-sec
menzies
avi air
Executive Mobility Group
Gassan
Kuehne Nagel