Nieuws Stageconferentie, stage guidelines en meldpunt

Stage guidelines

Hoe zorgen we ervoor dat leren centraal staat tijdens de stage en dat werken op Schiphol als aspirant werknemer ook een prettige en veilige tijd is? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de eerste Schiphol Stageconferentie op MBO College Airport op 23 maart 2023. Een jaar later is dit onderwerp nog steeds actueel.

De studentenraad van MBO College Airport had het initiatief genomen voor deze conferentie. Verschillende betrokken partijen waren uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan met betrekking tot stages. Stagebedrijven, studenten, stagebegeleiders, docenten, coaches, werkbegeleiders, vakbond CNV en management van stagebedrijven en scholen waren uitgenodigd. 

Diverse werkgevers op Schiphol waren aanwezig, zoals KLM, Swissport, Viggo, Aviapartner, HMSHost en Axxicom. Onder begeleiding van een moderator konden de aanwezigen reageren op verschillende stellingen die naar voren waren gebracht door studenten. Dit leverde waardevolle gesprekken op over zaken als: onboarding van een stagiair(e), werkbelasting, begeleiding, nachtdiensten, verlof en reiskostenvergoeding.

Bekrachtiging stagerichtlijnen

De conferentie werd afgesloten met de ondertekening van de Stage guidelines; basisrichtlijnen bedoeld voor stagegevende bedrijven, onderwijs en stagiair(e)s. Richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat een stageperiode goed verloopt en er een optimale leerperiode voor de stagiair(e) wordt gecreëerd. Uitgangspunt bij de inzet van stagiaires is dat leren in de praktijk voorop staat en dat begeleiding te allen tijde beschikbaar is en goed geregeld is.

ondertekening

Namens de studentenraad ondertekende Quinthijn van Schijndel (voorzitter Studentenraad MBO College Airport). Albert-Jan Krikke (directeur MBO College Airport en Amstelland) en Francien David (directeur Luchtvaart Community Schiphol) tekenden namens de scholen en de bedrijven.

zaal

De Stage guidelines zijn tot stand gekomen in samenwerking met onderwijs, (stage)bedrijven op Schiphol, aangesloten bij het netwerk van LCS, en op basis van interviews met (ex)-stagiair(e)s op Schiphol. Ook Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en MBO Raad hebben een bijdrage geleverd.

Meldpunt

Tenslotte is ook een meldpunt geopend waar een stagiair(e) melding kan doen wanneer de afgesproken richtlijnen overtreden worden.

Fotografie: Martine Goulmy

Onze community

arriva touring
Regional Jet Center
beumer
schiphol
ROC van Amsterdam Flevoland
Viggo