Altijd open voor nieuwe dingen

Manja Janssen

Manja Janssen is Unitmanager Customer Airlines bij KLM Ground Services. In deze functie stuurt zij de passage unit aan voor de passagiersafhandeling van de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en ook voor Transavia. Zij werkt al ruim 23 jaar bij KLM.

Met veel enthousiasme doet zij met een deel van haar afdeling mee aan het voortraject van de pilot zelfroosteren. Tijdens deze pilot zullen 55 medewerkers, onder bepaalde voorwaarden, zelf hun rooster maken. “Ik sta altijd open voor nieuwe dingen”, vertelt Manja, “en mijn team staat hier heel positief tegenover. Werknemers individualiseren, willen zelf invloed uitoefenen op hun rooster en daarmee op hun werk-privé balans. Dat past heel erg in deze tijd. Als organisatie moet je mensen aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen. Voor hun rooster, maar ook voor hun werk. Dat betekent ook dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn als ze het een keer minder goed gepland hebben. Uiteindelijk hoop ik dat de medewerkerstevredenheid zal stijgen en het verzuim zal dalen. Natuurlijk is het spannend en kan het ook mislukken. Maar als je het niet probeert, dan weet je het niet. Ik vertrouw op het zelfoplossend vermogen van mijn team.”

Op dit moment zit Manja’s afdeling in de inventarisatiefase met consultancy bureau Déhora. Hierin worden interviews gedaan met medewerkers uit verschillende functies en van het roosterbureau. Ook de medezeggenschapsraad is betrokken. Na deze inventarisatie volgt een advies om wel of niet mee te gaan doen met de pilot en zo ja, op welke manier. “Ik hoop echt dat we mogen beginnen”, vervolgt Manja. “Dat het een succes wordt en dat iedereen er blij van wordt. Als het doorgaat, starten we eind oktober 2019 met ingang van het nieuwe winterrooster.”