Iedereen verdient een kans op werk

Anoek van den Boomen

Anoek van den Boomen was tot 1 maart 2019 Manager Human Resources* bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het is de ambitie van LVNL om alle medewerkers te ondersteunen duurzaam inzetbaar te zijn gedurende hun werkzame leven en daarna. Naast duurzame inzetbaarheid zijn diversiteit en inclusie voor hen belangrijke thema’s. In 2018 nam LVNL deel aan meerdere programma’s van LCS. Niet voor niets werd LVNL in januari van dit jaar partner.

“Als belangrijke speler in de luchtvaartketen konden wij naast partijen als KLM en Royal Schiphol Group niet ontbreken als partner van LCS”, vertelt Anoek. “Ons doel is om optimaal samen te werken in de keten om luchtvaart mogelijk te maken. Daarnaast hebben we als luchtvaartsector een verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt op Schiphol. Ik vind het belangrijk dat medewerkers het naar hun zin hebben op hun werk en hen verder te helpen. Een gezamenlijke aanpak helpt daarbij.”

“Waar ik ook heel erg in geloof is elkaar inspireren. Mensen van buiten naar binnen halen of andersom. Door bijvoorbeeld studenten Aviation Studies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) te ontvangen, door een Duurzame Inzetbaarheidsmarkt te organiseren of door LVNL-collega’s mee te laten werken aan projecten binnen en buiten de organisatie. Daarbij vind ik samenwerking met onderwijsinstellingen cruciaal voor de doorstroom op de arbeidsmarkt.

“Ik ben geïnspireerd geraakt door de Ronde Tafel bijeenkomst van LCS eind juni vorig jaar. Iedereen verdient een kans op werk en LVNL levert graag haar bijdrage; dit jaar hebben wij dan ook de ambitie om 15 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.”

*Anoek wordt opgevolgd door Olivia Winkelman