'Samen voor een skillsgeoriënteerde arbeidsmarkt'

Annelies Spork

Annelies Spork, Programmadirecteur House of Skills Metropoolregio Amsterdam

House of Skills (HoS) is een samenwerkingsverband in de Metropoolregio Amsterdam met het bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en gemeenten als partners. Het doel van HoS is een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt te realiseren.

HoS heeft de afgelopen vier jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Voordat de coronacrisis uitbrak, was HoS al samen met LCS bezig met de aanvraag voor een Europese Subsidie voor het herstel van de Amsterdamse economie en arbeidsmarkt. Diverse loopbaanpaden maken hier onderdeel vanuit en er ‘wandelden’ ook al mensen over deze loopbaanpaden. Denk aan loopbaanpaden richting de Zorg en Welzijn, Informatie Technologie (IT) en Logistiek. Techniek & Bouw komt eraan. De belangstelling voor deze loopbaanpaden heeft sinds de coronacrisis een enorme vlucht genomen, maar daar zijn ze niet uitsluitend voor ontwikkeld. Het gaat House of Skills om de mobiliteit op langere termijn, de investering in een leven lang ontwikkelen en in duurzame inzetbaarheid.

Samenwerking met onderwijs

Wel hebben we zaken versneld vanwege de coronacrisis op de plekken waar de vraag het grootst was. Dat we het Skillspaspoort al hadden ontwikkeld, heeft daarbij enorm geholpen. Skills vormen de schakel. Want voor de mensen die ‘langs de lijn’ kwamen te staan, met name de flexibele schil, konden we op basis van hun skills gaan kijken welke ander werk bij hen past en wat er aanvullend op het gebied van opleidingen nodig is. Want, als je op de arbeidsmarkt zaken gaat veranderen en versnellen, moet het onderwijs zich daar ook toe verhouden. Je ziet nu mooie ontwikkelingen ontstaan vanuit samenwerkingen tussen brancheverenigingen en kwalificerende organisaties. Een voorbeeld is de verkorte hbo-opleiding Verpleegkunde; die nu twee in plaats van vier jaar duurt.

Partijen bij elkaar brengen voor begeleiding werk naar werk

Als House of Skills brengen wij partijen bij elkaar om die overstap van werk naar werk mogelijk te kunnen maken: de ‘personeel latende’ werkgever, FNV, CNV, het onderwijs en werkgevers die een vraag hebben. Toch is zo’n overstap geen sinecure. Veel werknemers hebben een contract, een familiegevoel met hun bedrijf en goede arbeidsvoorwaarden. Een transitievergoeding kan helpen bij inkomstenterugval. Maar de meeste mensen bewegen van nature liever niet. Tenzij het echt niet anders kan.

Werkgevers op Schiphol

Samen met Luchtvaart Community Schiphol hebben wij de werkgevers op Schiphol op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor hun personeel waarvoor geen werk meer was vanwege de coronacrisis. Zodat zij hen zelf konden informeren over de diverse loopbaanpaden, de zorgscan, de techniekscan en het Skillspaspoort. Want het doel van House of Skills is een meer op skills georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarkt te realiseren. Gericht op wat iemand kán en niet alleen gericht op diploma’s, want daar moeten we vanaf".

Fotografie: Natasja Wagner, www.wagnerfotografe.nl

Onze community

Babcock Logo
WOD
Raggers
KLM Catering Services
Hogeschool van Amsterdam
G4S