Stage guidelines

Om ervoor te zorgen dat een stageperiode goed verloopt en er een optimale leerperiode voor de stagiair(e) wordt gecreëerd, zijn richtlijnen ontwikkeld. Deze Stage guidelines zijn tot stand gekomen door samenwerking met onderwijs (ROC van Amsterdam en Flevoland in het bijzonder), bedrijven op Schiphol, aangesloten bij het netwerk van Luchtvaart Community Schiphol (LCS) en op basis van interviews met (ex)-stagiair(e)s op Schiphol. Ook Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en MBO Raad zijn betrokken. 

Hoe zorgen we ervoor dat leren centraal staat tijdens de stage en dat werken op Schiphol als aspirant werknemer ook een prettige en veilige tijd is? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de eerste Schiphol Stageconferentie op MBO College Airport.

De studentenraad van MBO College Airport had het initiatief genomen voor deze conferentie. Verschillende betrokken partijen waren uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan met betrekking tot stages. Stagebedrijven, studenten, stagebegeleiders, docenten, coaches, werkbegeleiders, vakbond CNV en management van stagebedrijven en scholen waren uitgenodigd.

Diverse werkgevers op Schiphol waren aanwezig, zoals KLM, Swissport, Viggo, Aviapartner, HMSHost en Axxicom. Onder begeleiding van een moderator konden de aanwezigen reageren op verschillende stellingen die naar voren waren gebracht door studenten. Dit leverde waardevolle gesprekken op over zaken als: onboarding van een stagiair(e), werkbelasting, begeleiding, nachtdiensten, verlof en reiskostenvergoeding.

Bekrachtiging stagerichtlijnen

De conferentie werd afgesloten met de ondertekening van de Stage guidelines; basisrichtlijnen bedoeld voor stagegevende bedrijven, onderwijs en stagiair(e)s. Richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat een stageperiode goed verloopt en er een optimale leerperiode voor de stagiair(e) wordt gecreëerd. Uitgangspunt bij de inzet van stagiaires is dat leren in de praktijk voorop staat en dat begeleiding te allen tijde beschikbaar is en goed geregeld is.

Namens de studentenraad ondertekende Quinthijn van Schijndel (voorzitter Studentenraad MBO College Airport). Albert-Jan Krikke (directeur MBO College Airport en Amstelland) en Francien David (directeur Luchtvaart Community Schiphol) tekenden namens de scholen en de bedrijven.

Ondertekening

Daarnaast is een meldpunt geopend waar een stagiair(e) melding kan doen wanneer de stage guidelines overtreden worden. Lees hier meer over de Stage guidelines en het meldpunt.

 

Onderstaand vind je een overzicht van de activiteiten en ontwikkelingen rond de Stage guidelines:

2 april 2024 - De ondertekening van de stage guidelines door Marijke Tuninga (CTSN) van de HR Top 

2 april 2024 - Het bezoek van de studentenraad van MBO College Airport aan LCS 

2 april 2024 - Het bezoek van de studentenraad coaches van diverse mbo-colleges aan LCS 

Op 2 april kwam de studentenraad van MBO College Airport bij LCS op bezoek, evenals de studentenraad coachen van de MBO Colleges Airport, Zuid, Zuidoost, West, Westpoort, Amstelland, Almere (Poort en Centrum) en Hilversum. We spraken met hen over stagevergoeding, stagediscriminatie en de stage guideline.

8 mei 2023 – Ondertekening Stage guidelines in LCS Council

Marlou BanningPatricia VitalisMarloes van LaakeMartijn LimburgMartijn Limburg

Tijdens de LCS Council heeft een aantal bedrijven de Stage guidelines mede ondertekend. Zo zetten Patricia Vitalis (RSG) en Marloes van Laake (Transavia), Ellen Groenewoud (Trigion), Ronald Loendersloot (HMSHost) en Marlou Banning (LVNL) en Martijn Limburg (Viggo) hun handtekening.

21 april 2023 –Dag van de Luchtvaart Albeda College Rotterdam Airport

Bo bij Dag van de Luchtvaart

Op 21 april organiseerde de MBO-raad samen met het Albeda Rotterdam The Hague College Airport uit Rotterdam de Dag voor de Luchtvaart. Een speciale dag waar ruim 100 docenten Luchtvaart dienstverlening, van alle ROC’s uit Nederland waar deze opleiding wordt gegeven, aan deelnamen. LCS was ondermeer gevraagd een workshop te organiseren over de Stage guidelines.

21 april 2023 - Ondertekening door Deltion College en Albeda College van Stage guidelines

Bertho Rombout en Marijn Mooij, directeuren van respectievelijk Albeda Rotterdam The Hague College Airport en Deltion College uit Zwolle, hebben de Stage guidelines ondertekend

20 april 2023 - Ondertekening Stage guidelines door bestuur LCS

Esmé ValkDaan Nijssen

Ook Royal Schiphol Group en KLM hebben de Stage guidelines ondertekend! Esmé Valk (Chief Human Resources Officer, Royal Schiphol Group) en Daan Nijssen (VP HR Center of Expertise, Resourcing and Health, KLM) hebben zich namens de bedrijven (en tevens bestuur LCS) geconformeerd aan de Stage guidelines én de naleving ervan.

28 maart 2023 - Bijeenkomst stagebedrijven Luchtvaartdienstverlening met MBO-Raad, SBB en LCS

Groep bij LCS

Op 28 maart organiseerde LCS samen met de MBO-Raad en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een bijeenkomst voor werkgevers die stageplaatsen beschikbaar stellen voor studenten Luchtvaart dienstverlening. Tijdens de interactieve bijeenkomst werd stilgestaan bij de Stage guidelines, het Stage Pact en de beroepspraktijkvorming (BPV).

28 maart 2023 - Ondertekening Stage guidelines door Frank Rem van de MBO Raad en Peter de Boer van SBB

23 maart 2023 - Bekrachtiging Stage guidelines en ondertekening door voorzitter Studentenraad en directie van MBO College Airport én directeur LCS

Albert Jan Francien Quinthijn

Onze community

IAS
D&B
Burger King
Vermaat
hms host
gsa