Nieuws 'Als je als werkgever creatief bent, vis je in een andere vijver'

Instroom en inclusie

De arbeidsmarkt in Nederland blijft onveranderd krap. Dat is op Schiphol niet anders. Vanuit LCS hebben we in het afgelopen jaar verschillende initiatieven georganiseerd om instroom te genereren en Schiphol te positioneren als 'aantrekkelijke plek om te werken voor iedereen'.

Als het gaat om nieuwe instroom vissen we allemaal in dezelfde vijver. Maar als je als werkgever creatiever bent, vis je in een andere vijver. Dit kun je doen door meer te gaan kijken naar onbenut arbeidspotentieel. Alle mensen zijn hard nodig; ieder talent is welkom. Er zit bijvoorbeeld veel verborgen talent onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondanks dat zijn er nog steeds veel mensen die niet meedoen in het arbeidsproces. Vraag en aanbod zouden nog veel beter bij elkaar gebracht kunnen worden.

Vanuit het Banenplan Schiphol* zijn er diverse initiatieven en activiteiten geweest om dit te stimuleren. Denk aan de banenmarkten, open hiring, job carving, het anders organiseren van werk, het (door)ontwikkelen van loopbaanpaden, de samenwerking met de werkdesk Oekraïne, het wervingsevent beveiliging, praktijkleren met praktijkverklaring, de AIRpotential bijeenkomst werkgevers-jobcoaches en de verkenning van mogelijkheden voor ‘hoger opgeleide werkzoekenden met een arbeidsbeperking’. Want bij functies voor mensen met een arbeidsbeperking wordt in eerste instantie vaak gekeken naar operationele functies, terwijl functies in HR, ICT of communicatie ook heel passend kunnen zijn. De uitdaging is dat de druk op de korte termijn zit, terwijl sommige oplossingen wat meer tijd in beslag nemen. Daarnaast verdient de begeleiding van mensen waarvoor de arbeidsmarkt meer op afstand staat, tijd en aandacht, die niet iedere organisatie wil of kan nemen. Toch verdienen álle medewerkers deze aandacht.

* Het Banenplan is een samenwerking tussen Royal Schiphol Group, de gemeente Amsterdam, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) en Luchtvaart Community Schiphol (LCS).

Resultaten

Via het Banenplan Schiphol zijn van 2020 t/m 2022 in totaal 549 werkzoekenden op Schiphol aan het werk gegaan. De meeste plaatsingen zijn gerealiseerd in de horeca en in de logistiek/magazijn.

Eind 2022 was het Banenplan Schiphol formeel afgelopen, maar er is afgesproken dat we de samenwerking met het WSP en RWC voortzetten, om samen te blijven werken aan (nieuwe) mogelijkheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

ProROC 

ProROC is een samenwerking tussen LCS, praktijk-/VSO-scholen, MBO College Airport en bedrijven op Schiphol. Via ProROC wordt onderwijs georganiseerd voor praktijkschoolleerlingen. Voor de Entree opleiding Luchthaven gaan deze studenten één dag per week naar MBO College Airport, één dag per week naar hun eigen praktijkschool en daarnaast lopen ze drie dagen per week stage op de luchthaven. Wij spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen de school en de bedrijven op Schiphol bij het vinden van een passende stageplek voor deze studenten.  

Banenmarkten

Samen met het UWV, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP), Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) en Royal Schiphol Group organiseerden we in het afgelopen jaar twee banenmarkten. Het doel was enerzijds om personeel te werven en anderzijds om te laten zien hoe leuk het is om te werken in de luchtvaart en hoe groot de verscheidenheid aan banen op Schiphol is. Hoewel de banenmarkten succesvol waren (ruim 300 werkzoekenden en bijna 25 werkgevers in april en circa 900 werkzoekenden en bijna 50 werkgevers in juni) is er meer nodig. In 2023 zullen we opnieuw activiteiten ontplooien om op een creatiever manier naar instroom te kijken.

Platform 'Werk op Schiphol'

Tijden het LCS Event ter ere van ons 15-jarige bestaan is het werken & leren platform werkopschiphol.nl gelanceerd. Inmiddels staan er 19 werkgevers op en dat blijven we uitbouwen. 'Werk op Schiphol' is een digitale, centrale plek waar werken en leren centraal staan. Met instroom, doorstroom en ontwikkeling als doelstelling. We willen laten zien welke mogelijkheden er op Schiphol zijn om te werken, je te ontwikkelen en door te groeien. Op het platform ‘Werk op Schiphol’ staat alle relevante informatie over vacatures, stages en luchtvaart gerelateerde opleidingen. Op dit moment staan er alleen nog vacatures op, maar snel zullen ook stageplekken, opleidingen, een talentpool en een evenementenkalender volgen.

Met al deze initiatieven leveren wij samen met de organisaties in onze community een bijdrage aan de instroom en inclusie op Schiphol.

Geschreven op basis van input van Femke Woltman, programmamanager Instroom, Inclusie en Inzetbaarheid en Ilhame Riyani, programmamanager Arbeidsmarktexpertise, Instroom, Inclusie en Onderwijs.

Fotografie: Natasja Wagner | Wagnerfotografe

Onze community

McDonald's
klüh
KLM Royal Dutch Airlines
transavia
Capi-lux
lamme