Onze community

Illustratie die aangeeft wat LCS doet

LCS ontwikkelt programma’s op maat en de praktijk op de luchthaven is hierbij het uitgangspunt. In 2016 heeft LCS zich nadrukkelijker gepositioneerd als netwerkorganisatie. LCS heeft een sterk netwerk van bedrijven, onderwijs en (overheids)organisaties. Gezamenlijk worden activiteiten uitgevoerd om de arbeidsmarkt op de luchthaven te versterken en dan vooral gericht op de imperfecties van de markt.

Het sterke netwerk is vooral zichtbaar in initiatieven als het Mobiliteitsplatform Schiphol dat onderling best practices, vacatures en talenten deelt met elkaar, het logistieke netwerk dat wordt vormgegeven in House of Logistics en Luchtvaart Inclusief waarin bedrijven samenwerken om de participatie van arbeidsbeperkten op de luchthaven te vergroten. Ook wordt een jaarlijks symposium georganiseerd waarin een actueel arbeidsmarktthema wordt geadresseerd en gedeeld met bestaande en nieuwe spelers in het netwerk.

LCS stelt zich hiermee tot doel om vanuit een gemeenschappelijke visie de versterking van de luchtvaartarbeidsmarkt te bewerkstelligen. Het gaat om projecten die we sectoraal organiseren en uitvoeren, zoals Luchtvaart Vitaal, Sectorale Mobiliteit en Schuldhulpverlening. Daarnaast organiseren we ‘Airport Experience’ projecten. Hierin maken deelnemers kennis met (verborgen) beroepen op Schiphol. Met meer dan 100 werkgevers en MBO College Airport vormen we de LCS Community. De komende jaren richt LCS zich op het versterken van het commitment van de organisaties die onze ambities al jaren delen of willen gaan delen.