Sectorfonds ‘onder de motorkap’, LCS voert uit

Jeroen Stolk

Het Sectorfonds Luchtvaart zet zich in voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de luchtvaart, onder andere via scholing. “Wij vinden dat mensen goed voorbereid moeten zijn op de toekomst. Vaardigheden en kennis worden steeds belangrijker”, aldus Jeroen Stolk, Secretaris van het Sectorfonds Luchtvaart.

Het geld voor de ontwikkeling van luchthavenmedewerkers komt voor een groot deel van de overheid. Jeroen benadrukt dat met de huidige subsidieregeling alleen activiteiten voor de hele sector kunnen worden ondersteund, geen activiteiten voor één individuele organisatie. “Daarom is het zo belangrijk dat de LCS Council in haar manifest gezamenlijke doelstellingen heeft geformuleerd. Hierin staat dat een aantal grote organisaties in de luchtvaart zich gezamenlijk inzet voor een sterke arbeidsmarkt en op welke manier zij dat gaan doen. De Integrale Luchthavenmedewerker is hierbij een concept met veel perspectief.”

Bij de verstrekking van subsidies aan luchtvaartprojecten zit het Sectorfonds als het ware ‘onder de motorkap’; de uitvoering hiervan is belegd bij LCS. Alle sectorale projecten die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid komen onder voorwaarden in aanmerking voor subsidie. Hierbij moet je denken aan Schiphol Career, zelfroostering en de vergroting van digitale vaardigheden.

“Deze subsidies stellen LCS in staat pilots te draaien in de luchtvaartsector, om te onderzoeken hoe initiatieven werken in de praktijk. Zoals Zelfroosteren en de Integrale Luchthavenmedewerker. Dit zijn echt vernieuwende initiatieven die de arbeidsmarkt een stap verder kunnen brengen”, besluit Jeroen.