Nieuws 'Onderwijs als kraamkamer van talent'

Onderwijs

Wij zien onderwijs als de ‘kraamkamer’ van talent. Studenten leren tijdens hun opleiding via stages, challenges, onderzoeks- en afstudeeropdrachten om de geleerde theorie toe te passen in de praktijk. Tegelijkertijd is het voor bedrijven een mogelijkheid om vroegtijdig talent te scouten.

Omdat Schiphol als werkplek aantrekkelijker te maken, hebben we als bedrijven op Schiphol een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier wat aan te doen. Daarnaast is het van belang dat bedrijven en onderwijsinstanties ook samen de schouders zetten onder het promoten van werken in de luchtvaart op Schiphol. Zo is er op dit moment een groot tekort aan vliegtuigtechnici en afhandelingspersoneel. Om een bijdrage te leveren aan de instroom van technisch personeel heeft LCS bijvoorbeeld de verbinding gelegd tussen Royal Schiphol Group en technische opleidingen, onder andere bij MBO College Westpoort.

Onderwijs als bijdrage aan duurzame inzetbaarheid

Naast het opleiden van mensen die nog aan het begin van hun loopbaan staan, kan onderwijs ook een belangrijke rol spelen bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), kunnen zij tijdens hun werk een mbo-diploma halen. Dit biedt hen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt of binnen het bedrijf zelf. Het kan echt als ruggensteun dienen voor de inzetbaarheid op lange termijn. Niet voor niets was een aantal BBL-opleidingen vertegenwoordigd op de banenmarkt in februari; op het gebied van beveiliging, facilitair, techniek, luchtvaart dienstverlening en logistiek. Ook krijgen opleidingen een plek op het platform werkopschiphol.nl.

Verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven

Bij de BBL-opleidingen zorgt LCS voor de verbinding tussen het bedrijf waarvan de studenten de opleiding gaan volgen en MBO College Airport. Zo organiseerden wij voor de opleiding Logistiek Teamleider en Supervisor bijvoorbeeld samen met de docent informatiesessies. Het bedrijf betaalde de opleiding, maar de medewerkers volgden de opleiding in hun eigen tijd. Wij helpen dan bij de inschrijving en als de subsidie praktijkleren van toepassing is, helpen wij bij de subsidieaanvraag. Vervolgens zitten wij een aantal keer per jaar met het onderwijs en het bedrijf om de tafel om te praten over de voortgang van de opleiding, de tevredenheid van de studenten, maar ook over de aansluiting op de praktijk. Feitelijk de hele kwaliteitscyclus.

Vijfjaarscontracten

Bedrijven zien steeds meer welke mogelijkheden BBL biedt. Om nieuwe instroom te genereren heeft KLM vorig jaar het vijfjaarscontract in het leven geroepen. Nieuwe medewerkers kunnen een contract van vijf jaar krijgen en doorlopen daarin een ontwikkelprogramma met de mogelijkheid verder te leren via een BBL-traject. Het doel hiervan is om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Grootschalige werving beveiligers

In oktober werd bekend dat Royal Schiphol Group samen met de vijf beveiligingsbedrijven op Schiphol (CTSN, G4S, ISEC, Securitas en Trigion) een grote wervingscampagne wilde gaan starten om voor de zomervakantie 850 beveiligers te werven. Vanuit LCS zagen we dat dit een enorme impact zou gaan hebben op de opleidingscapaciteit van de BBL-opleiding Luchthavenbeveiliger (niveau 2). 90 Tot 95% van de geworven kandidaten waren niet gediplomeerd en iedere aspirant beveiliger moet dit diploma behalen. De opleiding duurt 10 tot 12 maanden. LCS, MBO College Airport, Schiphol Group en de beveiligingsbedrijven hebben toen samen gekeken hoe dit opschaalvraagstuk het beste aangepakt kon worden. LCS heeft hier een verbindende rol in genomen, ook gezien het grote opleidingsvraagstuk erachter. Uiteindelijk is het MBO College Airport gelukt om sinds januari per week twee BBL-klassen te laten starten. Voorheen waren dit er twee per twee weken. Dus dit betekent tot en met eind mei een verdubbeling van de capaciteit. Ook beschikt MBO College Airport sinds 24 januari over een heuse security lane om zo waarheidsgetrouw mogelijk praktijksituaties te kunnen nabootsen.

Wederkerigheid

Een ander belangrijk aspect is het actief delen van wederzijdse ontwikkelingen om zo samen tot het best mogelijke onderwijs te komen, waarmee een zo goed voorbereide professional naar Schiphol komt. Dit zou zowel bij onderwijs als bedrijfsleven meer in het DNA moeten komen: strategisch denken over een langere termijn. Bijvoorbeeld: wat betekenen technologische aanpassingen in de bagagekelder en op het platform voor de opleiding tot bagage- en platformmedewerker?

House of Aviation

Vanuit onze samenwerking met MBO College Airport binnen House of Aviation (HoA) zijn in het afgelopen jaar mooie initiatieven ontstaan. Denk hierbij aan het speciale leslokaal op Schiphol in een unieke samenwerking met Aviapartner en de kennismaking van mbo-studenten met het skillspaspoort. Studenten kunnen veel leren van medewerkers uit de praktijk. Daarom onderzoeken we vanuit de Learning Lab expertpool hoe we praktijkprofessionals beter kunnen betrekken bij het onderwijs. Denk aan gastcolleges, rondleidingen op de werkvloer, of het aanleveren van projecten en challenges. Maar ook aan het bijpraten van docenten over praktijkontwikkelingen of het meedenken over de lessen. Op deze manier kan leren op school nog beter aansluiten op het werk dat de studenten daarna gaan doen. 

KLM Initial

KLM biedt jaarlijks aan ongeveer 300 studenten van de opleiding Steward/Stewardess de mogelijkheid om hun afstudeerstage bij KLM Passenger Services te lopen. De studenten zijn grotendeels afkomstig van MBO College Airport in Hoofddorp, Deltion College in Zwolle en het Albeda College in Rotterdam. De studenten volgen een werk-leer traject van vijf maanden; de zogeheten KLM Initial. Dit traject start op een van de mbo-scholen en daarna gaan de stagiairs de werkvloer op bij KLM. Zij voeren werkzaamheden uit als het inchecken van passagiers, het boarden van een vliegtuig en floorwalken.  De langdurige samenwerking tussen KLM en genoemde drie mbo-scholen leidt tot grote tevredenheid van de stagiairs, KLM en de scholen. Wij voeren het project en-kwaliteitsmanagement uit op deze samenwerking.  

Stage guidelines

Prakijkervaring opdoen is voor studenten van cruciaal belang. De meeste studenten van MBO College Airport lopen stage op Schiphol. Tijdens hun stage moet leren centraal staan en moet begeleiding beschikbaar zijn. Onderwijs en bedrijfsleven hebben hier beide een rol in. Voor velen leidt dit uiteindelijk ook tot een (bij)baan in de luchtvaart. In 2022 is de basis gelegd voor de Stage guidelines: richtlijnen voor een goede stage. Daarnaast is bij LCS een stage meldpunt geopend.

Geschreven op basis van input van Flip Nellissen, Erik de Vries en Bo van Paassen, alledrie programmamanager Onderwijs en Ontwikkeling.

Fotografie: Natasja Wagner | Wagnerfotografe

Onze community

audax
Special Cargo Services
arriva touring
sar
lamme
hms host