Nieuws Schaarste zorgt voor de mens centraal

Foto Francien

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook in 2023 doorgezet en is nog steeds actueel. Voor Schiphol was 2023 een jaar van herstel. Er was veel aandacht voor instroom, om voldoende capaciteit te hebben voor alle operationele processen. 

Naast instroom is het behoud van mensen op Schiphol heel belangrijk. De schaarste aan mensen, heeft geleid tot een totaal nieuwe dynamiek op  de arbeidsmarkt.  Daarom is het van belang om werkenden perspectief te bieden op werk, voor nu en in de toekomst. Evenals aandacht voor wie zij zijn en waar ze goed in zijn. Niet voor niets stond ons jaarlijkse LCS Event in het teken van het behoud van medewerkers.     

Kwaliteit van werk

Bij steeds meer bedrijven zien wij een beweging ontstaan richting ‘de mens centraal’. Zo heeft Royal Schiphol Group de Quality of Work toegevoegd als vierde pijler binnen haar strategie en hebben verschillende bedrijven ingezet op people leaders; functionarissen die naast de operationeel leidinggevenden specifiek aandacht hebben voor HR-taken en medewerkerstevredenheid. 

Aantrekkelijkheid werken op Schiphol 

In het afgelopen jaar hebben we vanuit Luchtvaart Community Schiphol samen met het bedrijfsleven op Schiphol, onderwijs, overheid en onze samenwerkingspartners opnieuw hard gewerkt aan vraagstukken als: Hoe interessant is het om op Schiphol te werken en Hoe kunnen mensen zich ontwikkelen en duurzaam een bijdrage leveren aan onze sector? 

Oriëntatieplatform Werk op Schiphol

Het werken en leren platform Werk op Schiphol is gegroeid naar een oriëntatieplatform voor werkenden, werkzoekenden en studenten die hun vervolgfunctie, baan, stageplek of studie voor een baan op Schiphol zoeken.  

Stage guidelines

Begin 2023 zijn de Stage guidelines en het meldpunt stages Schiphol gelanceerd. Vooruitlopend op het Stagepact MBO hebben we op Schiphol het initiatief genomen om kritisch te kijken naar de inzet van stagiaires, hun begeleiding vanuit het bedrijf en het onderwijs. En daar gaan we ook de komende jaren mee door.  

Proeftuinen en pilots

Ook ontwikkelden we verschillende proeftuinen en pilots om mensen te laten kennis maken met ander werk. Door hen op laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden vanuit hun eigen motivatie een vervolgstap te maken.  

Samenwerking arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam

Al vele jaren hebben we een samenwerking met de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam om mensen waarvoor de arbeidsmarkt wat meer op afstand staat, werk te bieden op Schiphol. De samenwerking tussen Royal Schiphol Group en de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam is vorig jaar verlengd , We organiseerden wervingsevenementen voor instroom in logistieke en facilitaire beroepen en natuurlijk de jaarlijkse banenmarkt in The Base op Schiphol.  

Young Board Schiphol

Daarnaast zijn we in 2023 gestart met een Young Board. Deze bestaat uit jonge mensen, werkzaam bij bedrijven op Schiphol, die meedenken over de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Want hoe kijken jonge mensen die nu de arbeidsmarkt op komen naar werk? Daar kunnen wij van leren en het kan ons helpen bij keuzes voor de toekomst. Tevens namen we een podcast op over Generatie Z.

Opleiding en ontwikkeling

De wereld om ons verandert snel en het is voor iedereen belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. In het afgelopen jaar hebben we weer een aantal mooie voorbeelden gezien van ontwikkeling. Van digitale vaardigheden, van werkenden in de sector die via het onderwijs hun BBL-diploma hebben gehaald en via taaltrainingen. Samen met bedrijven willen we sectoraal de mogelijkheden van ontwikkelen en opleiden blijven bekijken om de mensen die op Schiphol werken duurzaam aan ons te binden.  

LCS Community

Onze community is ook het afgelopen jaar weer gegroeid. Meer bedrijven hebben zich bij ons aangesloten omdat ze actief willen deelnemen aan onze projecten en aan onze netwerkbijeenkomsten over arbeidsmarktthema’s. 

Communicatie 

Wij informeren onze community via nieuwsberichten op onze website, via berichten op LinkedIn, nieuwsbrieven en onze periodieke arbeidsmarktupdates. Daarnaast organiseren we (online) evenementen en informatiesessies. Over de arbeidsmarkt, onderwijs, over instroom & inclusie en over ontwikkeling & duurzame inzetbaarheid. Ook online bouwen we aan een community. We merken dat dat ertoe doet en dat we gezien worden op de arbeidsmarkt.  

Samenwerking is cruciaal 

Voor het komend jaar blijven we ons inzetten om samen met de bedrijven op Schiphol, onderwijs en overheid, pilots te starten waarin we kunnen oefenen. Om te laten zien dat het ook anders kan. Daarvoor is samenwerking op de arbeidsmarkt Schiphol cruciaal.    

Francien David 
Directeur Luchtvaart Community Schiphol

Lees meer in het jaarverslag

Fotografie: Natasja Wagner

 

 

Onze community

gassan
Swissport
Vebego
VanderLande
gsa
Hogeschool van Amsterdam