Programma Luchtvaart Inclusief

Luchtvaart Inclusief

LCS faciliteert bedrijven uit de community die invulling willen geven aan de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsmarkt op Schiphol. Dit gebeurt door het in contact brengen van bedrijven en kandidaten, en door het delen van best practices.

 

In 2015 is Luchtvaart Inclusief van start gegaan: hét antwoord van werkgevers binnen Schiphol op de Banenafspraak. Samen met inmiddels ruim 50 werkgevers op de Luchthaven Schiphol zet Luchtvaart Inclusief zich in om duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met elkaar kijken we naar mogelijkheden om deze doelgroep een baan of een werkervaringsplek aan te bieden. De organisatie en uitvoering van Luchtvaart Inclusief wordt aangestuurd door LCS.

Meer dan 50 bedrijven maken zich samen hard voor dit initiatief. Door het delen van kennis en ervaringen en door te zoeken naar mogelijkheden, zetten deze bedrijven zich gezamenlijk in voor Luchtvaart Inclusief. De overtuiging van al deze bedrijven is dat iedereen die kan en wil werken welkom is op Schiphol.

In 2019 ontving Royal Schiphol Group de Award Diversiteit in Bedrijf in de categorie grote bedrijven voor het programma ‘Luchtvaart Inclusief’.

 


Luchtvaart Inclusief heeft diverse initiatieven en programma's ontwikkeld waarmee wordt bijgedragen aan de inclusieve arbeidsmarkt op Schiphol:

AIRpotentials

Banenplan Schiphol - Amsterdam 

Facilitair Inclusief

ProROC

 


Meer informatie?


Vind je inclusief ondernemen ook belangrijk en wil je als werkgever dit initiatief omarmen? Dan kun je hierover contact met ons opnemen via e-mail luchtvaartcommunity@schiphol.nl. Voor vragen zijn wij iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Telefoonnummer: 020 – 601 89 15.


AIRpotentials 


AIRpotentials zijn (jong)volwassenen die graag op de luchthaven willen werken maar voor wie het niet vanzelf gaat om die werkplek te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een langdurige of chronische aandoening, een fysieke of audiovisuele beperking en/of registratie in het doelgroepregister. 

Deze (jong)volwassenen hebben met hun kennis, ervaring en werklust de luchthaven veel te bieden. LCS brengt hen in contact met bedrijven die aangesloten zijn bij Luchtvaart Inclusief. Dit met als doel een passende werkplek voor hen te vinden. Dit doen we onder andere door twee keer per jaar een AIRpotentialbijeenkomst te organiseren.

Tussentijds stellen we, wanneer er mogelijke passende kandidaten uit deze doelgroep bij ons voorgedragen zijn, kandidaten voor bij bedrijven uit de community. Andersom kunnen bedrijven uit de community bij ons de vraag stellen om kandidaten uit deze doelgroep te zoeken voor hun organisatie. Wij spelen de vraag dan door naar onze samenwerkingsorganisaties die kandidaten begeleiden.


Banenplan Schiphol - Amsterdam


Eind januari 2020 zijn de Gemeente Amsterdam en Royal Schiphol Group een samenwerking voor drie jaar aangegaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt* aan een baan te helpen.
WSP Groot-Amsterdam, UWV, LCS en ruim 45 werkgevers op Schiphol die bij LCS zijn aangesloten zetten zich hiermee gezamenlijk in om in drie jaar 750 mensen uit deze doelgroep een werkplek te bieden. 

Het motto hierbij is: iedereen die kan en wil werken verdient een kans op Schiphol.

Vanwege de coronasituatie is er minder werk op de luchthaven. Desondanks zijn er tot en met juni 2021 toch al ruim 150 mensen uit de doelgroep aan het werk gegaan op Schiphol.
Om in te blijven spelen op de behoefte bij werkgevers wordt vanuit deze zelfde samenwerking nu ook gewerkt aan het van werk naar werk begeleiden van werknemers. Dit om te voorkomen dat zij (weer) in een uitkeringssituatie terecht gaan komen. Nu er weer meer gevlogen gaat worden verwachten wij dat er weer meer mogelijkheden gaan ontstaan voor deze doelgroep.

*Mensen met een afstand tot de arbeidsmark; o.a. uitkeringsgerechtigden, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, schoolverlaters en 50-plussers.


Facilitair Inclusief


Facilitair Inclusief is een samenwerking tussen schoonmaakbedrijven Asito, Hago Airport Services, ISS Facility Services, Raggers, het MRA* Loket inclusieve arbeidsmarkt, MBO College Airport en LCS. Aan dit programma doen mensen mee die nog geen opleiding hebben afgerond, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en graag in de schoonmaak willen werken.

De deelnemers worden door het MRA Loket inclusieve arbeidsmarkt aangemeld. Zij volgen de mbo 1-opleiding Entree Luchthavenassistent, waarbij ze één dag per week naar school gaan en drie of vier dagen bij een van de schoonmaakbedrijven werken. Vanuit het schoonmaakbedrijf krijgen zij begeleiding op de werkvloer en vanuit het MRA Loket worden zij begeleid door een jobcoach.

Facilitair Inclusief is een uniek samenwerkingsprogramma, omdat vier bedrijven die in principe elkaars concurrenten zijn op Schiphol, samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaring op te laten doen. Met het behaalde diploma en met de opgedane werkervaring vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Op dit moment is er in het kader van Facilitair Inclusief vanwege de coronamaatregelen geen groep actief. Zodra er weer een groep is gestart, zal daarover op deze plek meer informatie te vinden zijn.

*MRA staat voor Metropool Regio Amsterdam


ProROC


ProROC is een samenwerking tussen LCS, praktijkscholen, MBO College Airport en bedrijven op Schiphol. 

Jaarlijks volgen ca. 10 leerlingen van praktijkscholen de Entree opleiding niveau 1 voor Luchthavenassistent op MBO College Airport.  Voor deze opleiding lopen de leerlingen drie dagen per week stage. Daarnaast gaan zij één dag per week naar MBO College Airport en één dag per week naar hun eigen praktijkschool. De leerlingen worden vanuit LCS begeleid door een stagiair van de HvA.

Bij ProROC worden werken en leren gecombineerd. De leerlingen zijn, wanneer ze hun diploma hebben ontvangen, klaar voor de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar een niveau 2-opleiding.

De volgende bedrijven hebben stageplaatsen op Schiphol beschikbaar gesteld: Asito, Eurest, Lamme, PCH Dienstengroep, Sheraton en Swissport.
Mocht jouw bedrijf ook stageplaatsen beschikbaar hebben of wil je meer informatie over het project, neem dan contact op met Femke Woltman via woltman_f@schiphol.nl.

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er helaas te weinig aanmeldingen. Volgend schooljaar hopen we wel weer een ProROC klas te laten starten.  

Onze community

eurest services
Swissport
Bos Logistics
CTSN
AKO onderdeel van Audax
Inter Aviation Services