ProgrammaLuchtvaart Inclusief

Luchtvaart Inclusief

Bedrijven die meedoen aan Luchtvaart Inclusief worden gefaciliteerd bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking zodat zij voldoen aan de quotumwet. Met elkaar delen we best practices.

Paarse loper

In 2015 is Luchtvaart Inclusief van start gegaan: hét antwoord van werkgevers binnen Schiphol op de Participatiewet. Samen met inmiddels bijna 40 werkgevers op de Luchthaven Schiphol zet Luchtvaart Inclusief zich in om duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Met elkaar kijken we naar mogelijkheden om deze doelgroep een baan of een werkervaringsplek aan te bieden. De organisatie en uitvoering van Luchtvaart Inclusief wordt aangestuurd door LCS.

Inmiddels werken bijna 40 bedrijven samen om zich hard te maken voor dit initiatief. Op basis van sterke samenwerking, het delen van ervaringen en kennis en door samen te zoeken naar mogelijkheden, zetten deze bedrijven zich in voor Luchtvaart Inclusief. Dit doen zij door:

  • Sterke samenwerking
  • Het delen van ervaringen
  • Samen zoeken naar mogelijkheden

De belangrijkste drijfveer is dat zij vinden dat iedereen met een passie voor Schiphol een kans verdient binnen deze dynamische arbeidsmarkt.

Luchtvaart Inclusief heeft drie programma's ontwikkelt waarmee wordt bijgedragen aan de duurzame arbeidsmarkt op schiphol:

AIRpotentials

Facilitair Inclusief

ProROC

 


Doelstellingen Luchtvaart Inclusief


Luchtvaart Inclusief als doel dat er:

  • Per jaar  100 mensen met een arbeidsbeperking een baan of een stage te vinden op de luchthaven
  • Minimaal 100 bedrijven op de luchthaven aansluiten bij dit initiatief

Organisatie


Ronde tafel

Een à twee keer per jaar komen de CEO’s van de aangesloten bedrijven bij elkaar. Zij zijn de initiatiefnemers van Luchtvaart Inclusief. Zij formuleerden de sectorale ambitie en houden zicht op de vorderingen.

Designteam

Het designteam is een afvaardiging van de deelnemende bedrijven die de thema’s van Luchtvaart Inclusief verder concreet maakt en samen brengt met bestaande initiatieven. De drie thema’s zijn:

  • inclusieve arbeidsmarkt onderdeel strategie
  • denken vanuit mogelijkheden
  • opnemen van arbeidsgehandicapten

Meer informatie?


Vind je inclusief ondernemen ook belangrijk en wil je als werkgever dit initiatief omarmen? Dan kun je hierover contact met ons opnemen via e-mail luchtvaartinclusief@schiphol.nl. Voor vragen zijn wij iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Telefoonnummer: 020 – 601 89 15


AIRpotentials 


AIRpotentials zijn (jong)volwassenen die heel graag op de luchthaven willen werken maar voor wie het niet vanzelf gaat om die werkplek te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een langdurige of chronische aandoening, een fysieke of audiovisuele beperking en/of registratie in het doelgroepregister.

Deze (jong)volwassenen hebben met hun kennis, ervaring en werklust de luchthaven veel te bieden, alleen lukt het door hun situatie niet zo eenvoudig om via reguliere sollicitaties ergens binnen te komen. LCS bemiddelt vanuit Luchtvaart Inclusief tussen AIRpotentials en bedrijven op de luchthaven om voor deze (toekomstig) medewerkers een passende werkplek te vinden.

Wij bemiddelen in tijdelijke of langdurige werkplekken bij bedrijven op de luchthaven. Dat betekent dat er bij een geslaagde match een arbeidscontract komt tussen de AIRpotential en het bedrijf, niet met LCS. Voor het vinden van een passende werkplek kijken we naar mogelijkheden binnen de bedrijven die aangesloten zijn bij de community van LCS. De kandidaten hiervoor krijgen we aangedragen vanuit de kandidaat-leverende organisaties waar we een relatie mee hebben.

Aanmelden als AIRpotential

Aanmelding gaat meestal via de jobcoach of via het UWV. Heb je geen jobcoach of wil je het om andere reden graag zelfstandig doen? Neem dan contact met ons op via luchtvaartinclusief@schiphol.nl

Bijeenkomsten voor AIRpotentials en bedrijven

Afhankelijk van het moment van aanmelden kan een AIRpotential meedoen aan onze AIRpotentialbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er voor bedrijven en kandidaat-aanleverende organisaties/jobcoaches een plenair gedeelte waar de resultaten worden besproken en een algemeen thema wordt behandeld. Na dit plenaire deel is het tijd voor de speeddates tussen AIRpotentials  en bedrijven.

Check-in voor AIRpotentials

Voor AIRpotentials die meedoen aan de AIRpotentialbijeenkomst houden we een paar weken voor de bijeenkomst een check-in. Dit met het doel dat we de kandidaat beter leren kennen en zien bij welke bedrijven we de kandidaat het beste kunnen indelen voor de speeddates. Deze check-in vergroot de kans op een geslaagde match bij de speeddates.

De speeddates

Bij de AIRpotentialbijeenkomst gaan kandidaten met drie bedrijven in gesprek. Deze speeddates zijn gesprekken van tien minuten waarin een eerste kennismaking plaatsvindt tussen de AIRpotential en een bedrijf.  Vooraf wordt op basis van aanmelding, de check-in voor kandidaten en CV + de mogelijkheden bij bedrijven een indeling gemaakt zodat de kans op een match zo groot mogelijk wordt. Naar bedrijven worden bij de uitnodiging voor de bijeenkomst korte kandidaatprofielen meegestuurd. Bedrijven kunnen hierna digitaal aangeven met wie ze graag in gesprek willen gaan tijdens de speeddates.

Na de speeddates

Wanneer de AIRpotential én het bedrijf tijdens de speeddate denken dat er een goede match kan komen, wordt een afspraak gemaakt voor het houden van contact of inplannen van een vervolggesprek. Luchtvaart Inclusief houdt hierna vinger aan de pols om te horen of de afspraken hierin zijn nagekomen.   


Facilitair Inclusief


Facilitair Inclusief is een samenwerking tussen schoonmaakbedrijven Asito, Hago Airport Services, ISS Facility Services, Raggers, het MRA Loket inclusieve arbeidsmarkt, het MBO College Airport en LCS. Aan dit programma doen mensen mee die nog geen opleiding hebben afgerond, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en graag in de schoonmaak willen werken.

De deelnemers worden aangemeld voor het programma Facilitair Inclusief via het MRA-Loket inclusieve arbeidsmarkt. Het programma bestaat onder andere uit een BBL-opleiding; de mbo 1-opleiding Entree van een jaar waarbij de deelnemers één dag in de week naar school gaan en drie of vier dagen bij een van de schoonmaakbedrijven werken. Zij krijgen vanuit het schoonmaakbedrijf begeleiding op de werkvloer, maar worden ook begeleid door een jobcoach vanuit de MRA.

Facilitair Inclusief is een uniek samenwerkingsprogramma, omdat vier bedrijven die in principe elkaars concurrenten zijn op Schiphol, samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te geven. Door deze werkervaring en het behalen van het diploma vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.


ProROC