ProgrammaLuchtvaart Inclusief

Luchtvaart Inclusief

Bedrijven die meedoen aan Luchtvaart Inclusief worden door LCS gefaciliteerd bij het invulling geven aan de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsmarkt op Schiphol. Dit gebeurt door het in contact brengen van bedrijven en kandidaten, en door het delen van best practices.
Luchtvaart Inclusief
Foto: Sacha de Boer

In 2015 is Luchtvaart Inclusief van start gegaan: hét antwoord van werkgevers binnen Schiphol op de Banenafspraak. Samen met inmiddels ruim 40 werkgevers op de Luchthaven Schiphol zet Luchtvaart Inclusief zich in om duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met elkaar kijken we naar mogelijkheden om deze doelgroep een baan of een werkervaringsplek aan te bieden. De organisatie en uitvoering van Luchtvaart Inclusief wordt aangestuurd door LCS.

Meer dan 40 bedrijven maken zich samen hard voor dit initiatief. Door het delen van kennis en ervaringen en door te zoeken naar mogelijkheden, zetten deze bedrijven zich gezamenlijk in voor Luchtvaart Inclusief.

De overtuiging van al deze bedrijven is dat iedereen die kan en wil werken, een kans verdient op Schiphol.

Luchtvaart Inclusief heeft drie programma's ontwikkeld waarmee wordt bijgedragen aan de inclusieve arbeidsmarkt op Schiphol:

AIRpotentials

Facilitair Inclusief

ProROC

 


Doelstelling Luchtvaart Inclusief


Luchtvaart Inclusief heeft tot doel dat er jaarlijks 100 mensen met een arbeidsbeperking een baan of werkervaringsplaats vinden op de luchthaven.


Meer informatie?


Vind je inclusief ondernemen ook belangrijk en wil je als werkgever dit initiatief omarmen? Dan kun je hierover contact met ons opnemen via e-mail luchtvaartinclusief@schiphol.nl. Voor vragen zijn wij iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Telefoonnummer: 020 – 601 89 15


AIRpotentials 


AIRpotentials zijn (jong)volwassenen die heel graag op de luchthaven willen werken maar voor wie het niet vanzelf gaat om die werkplek te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een langdurige of chronische aandoening, een fysieke of audiovisuele beperking en/of registratie in het doelgroepregister.

Deze (jong)volwassenen hebben met hun kennis, ervaring en werklust de luchthaven veel te bieden. LCS brengt hen in contact met bedrijven die aangesloten zijn bij Luchtvaart Inclusief. Met als doel een passende werkplek voor hen te vinden. Dit doen we onder andere door twee keer per jaar een AIRpotential-bijeenkomst te organiseren.


Facilitair Inclusief


Facilitair Inclusief is een samenwerking tussen schoonmaakbedrijven Asito, Hago Airport Services, ISS Facility Services, Raggers, het MRA* Loket inclusieve arbeidsmarkt, MBO College Airport en LCS. Aan dit programma doen mensen mee die nog geen opleiding hebben afgerond, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en graag in de schoonmaak willen werken.

De deelnemers worden door het MRA Loket inclusieve arbeidsmarkt aangemeld. Zij volgen de mbo 1-opleiding Entree Luchthavenassistent, waarbij ze één dag per week naar school gaan en drie of vier dagen bij een van de schoonmaakbedrijven werken. Vanuit het schoonmaakbedrijf krijgen zij begeleiding op de werkvloer en vanuit het MRA Loket worden zij begeleid door een jobcoach.

Facilitair Inclusief is een uniek samenwerkingsprogramma, omdat vier bedrijven die in principe elkaars concurrenten zijn op Schiphol, samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaring op te laten doen. Met het behaalde diploma en met de opgedane werkervaring vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

*MRA staat voor Metropool Regio Amsterdam


ProROC


ProROC is een samenwerking tussen LCS, praktijkscholen, MBO College Airport en bedrijven op Schiphol. De bedrijven die hier op dit moment aan deelnemen zijn Asito, Eurest, Lamme, Sheraton en Swissport.

Jaarlijks volgen ca. 12 leerlingen van de praktijkscholen de Entree opleiding niveau 1 voor Luchthavenassistent op MBO College Airport. 
Voor deze opleiding lopen de leerlingen drie dagen per week stage bij één van de deelnemende bedrijven. Hiernaast gaan zij één dag per week naar MBO College Airport en één dag per week naar hun eigen praktijkschool.

Op deze manier wordt werken en leren gecombineerd. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen, wanneer ze hun diploma hebben ontvangen, klaar zijn voor de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar een niveau 2-opleiding.