Programma Luchtvaart Inclusief

Luchtvaart Inclusief

LCS faciliteert bedrijven uit de community die invulling willen geven aan de Banenafspraak en de inclusieve arbeidsmarkt op Schiphol. Dit gebeurt door het in contact brengen van bedrijven en kandidaten, en door het delen van best practices.
External video URL

 

Programma Luchtvaart Inclusief  
Schiphol wil een inclusieve luchthaven zijn, waar iedereen die kan en wil werken welkom is.​
Samen met ruim 70 werkgevers op Schiphol creëren we duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.​

Met het programma Luchtvaart Inclusief stimuleert LCS inclusiviteit bij werkgevers op Schiphol:

LCS heeft speciale aandacht voor de doelgroep arbeidsbeperkten** met hbo/wo werk- en denkniveau. Werkgevers kunnen vacatures of werkzaamheden met LCS delen. LCS legt verbinding met organisaties die kandidaten leveren. Het streven is duurzame samenwerkingen tot stand te brengen tussen werkgevers en organisaties die kandidaten leveren​.
Klik hier voor het interview dat wij onlangs op LinkedIn hebben geplaatst.

Samenwerking Schiphol – Amsterdam (voorheen Banenplan) 

Eind januari 2020 zijn de Gemeente Amsterdam en Royal Schiphol Group een samenwerking voor drie jaar aangegaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt* aan een baan te helpen. 

WSP Groot-Amsterdam, UWV, LCS en de werkgevers op Schiphol die bij LCS zijn aangesloten, hebben zich hiermee gezamenlijk ingezet om in drie jaar 750 mensen uit deze doelgroep een werkplek te bieden. 

Eind 2022 liep het Banenplan af en ondanks dat vanwege de coronasituatie er minder werk op de luchthaven was, zijn er in drie jaar tijd toch 549 mensen uit de doelgroep aan het werk gegaan op Schiphol. 

Om in te blijven spelen op de behoefte bij werkgevers werd tijdens de pandemie vanuit deze zelfde samenwerking ook gewerkt aan het van werk naar werk begeleiden van werknemers. Dit om te voorkomen dat zij (weer) in een uitkeringssituatie terecht zouden komen. Hiertoe werd een dependance van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam op Schiphol (bij LCS) ingericht. 
 
De periode van het Banenplan is eind 2022 verstreken, maar wij zetten onze samenwerking met het WSP en het RWC voort.

In 2019 ontving Royal Schiphol Group de Award Diversiteit in Bedrijf in de categorie grote bedrijven voor het programma ‘Luchtvaart Inclusief’. 

Meer informatie? 

Vind je inclusief ondernemen ook belangrijk en wil je als werkgever dit initiatief omarmen? Dan kun je hierover contact met ons opnemen via e-mail luchtvaartcommunity@schiphol.nl. Voor vragen zijn wij iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Telefoonnummer: 020 – 601 89 15. 

*Mensen met een afstand tot de arbeidsmark; o.a. uitkeringsgerechtigden, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, schoolverlaters en 50-plussers. 

**De woorden arbeidsbeperking en arbeidsbeperkten vinden wij eigenlijk geen goede woorden. Het legt de nadruk op ‘'beperkt', terwijl we juist willen kijken naar talenten en mogelijkheden. Toch gebruiken we ze hier wel. Enerzijds bij gebrek aan een beter alternatief en anderzijds omdat het een algemeen gebruikte term is.

Meer informatie?

Vind je inclusief ondernemen ook belangrijk en wil je als werkgever dit initiatief omarmen? Dan kun je hierover contact met ons opnemen via e-mail luchtvaartcommunity@schiphol.nl. Voor vragen zijn wij iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Telefoonnummer: 020 – 601 89 15.


AIRpotentials 


AIRpotentials zijn (jong)volwassenen die graag op de luchthaven willen werken maar voor wie het niet vanzelf gaat om die werkplek te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een langdurige of chronische aandoening, een fysieke of audiovisuele beperking en/of registratie in het doelgroepregister. 

Deze (jong)volwassenen hebben met hun kennis, ervaring en werklust de luchthaven veel te bieden. LCS brengt hen in contact met bedrijven die aangesloten zijn bij Luchtvaart Inclusief. Dit met als doel een passende werkplek voor hen te vinden. Dit doen we onder andere door twee keer per jaar een AIRpotentialbijeenkomst te organiseren.

Tussentijds stellen we, wanneer er mogelijke passende kandidaten uit deze doelgroep bij ons voorgedragen zijn, kandidaten voor bij bedrijven uit de community. Andersom kunnen bedrijven uit de community bij ons de vraag stellen om kandidaten uit deze doelgroep te zoeken voor hun organisatie. Wij spelen de vraag dan door naar onze samenwerkingsorganisaties die kandidaten begeleiden.


Banenplan Schiphol - Amsterdam


Eind januari 2020 zijn de Gemeente Amsterdam en Royal Schiphol Group een samenwerking voor drie jaar aangegaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt* aan een baan te helpen.
WSP Groot-Amsterdam, UWV, LCS en ruim 45 werkgevers op Schiphol die bij LCS zijn aangesloten zetten zich hiermee gezamenlijk in om in drie jaar 750 mensen uit deze doelgroep een werkplek te bieden. 

Het motto hierbij is: iedereen die kan en wil werken verdient een kans op Schiphol.

Vanwege de coronasituatie is er minder werk op de luchthaven. Desondanks zijn er tot en met juni 2021 toch al ruim 150 mensen uit de doelgroep aan het werk gegaan op Schiphol.
Om in te blijven spelen op de behoefte bij werkgevers wordt vanuit deze zelfde samenwerking nu ook gewerkt aan het van werk naar werk begeleiden van werknemers. Dit om te voorkomen dat zij (weer) in een uitkeringssituatie terecht gaan komen. Nu er weer meer gevlogen gaat worden verwachten wij dat er weer meer mogelijkheden gaan ontstaan voor deze doelgroep.

*Mensen met een afstand tot de arbeidsmark; o.a. uitkeringsgerechtigden, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, schoolverlaters en 50-plussers.


Facilitair Inclusief


Facilitair Inclusief is een samenwerking tussen schoonmaakbedrijven Asito, Hago Airport Services, ISS Facility Services, Raggers, het MRA* Loket inclusieve arbeidsmarkt, MBO College Airport en LCS. Aan dit programma doen mensen mee die nog geen opleiding hebben afgerond, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en graag in de schoonmaak willen werken.

De deelnemers worden door het MRA Loket inclusieve arbeidsmarkt aangemeld. Zij volgen de mbo 1-opleiding Entree Luchthavenassistent, waarbij ze één dag per week naar school gaan en drie of vier dagen bij een van de schoonmaakbedrijven werken. Vanuit het schoonmaakbedrijf krijgen zij begeleiding op de werkvloer en vanuit het MRA Loket worden zij begeleid door een jobcoach.

Facilitair Inclusief is een uniek samenwerkingsprogramma, omdat vier bedrijven die in principe elkaars concurrenten zijn op Schiphol, samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaring op te laten doen. Met het behaalde diploma en met de opgedane werkervaring vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

Op dit moment is er in het kader van Facilitair Inclusief vanwege de coronamaatregelen geen groep actief. Zodra er weer een groep is gestart, zal daarover op deze plek meer informatie te vinden zijn.

*MRA staat voor Metropool Regio Amsterdam


ProROC


ProROC is een samenwerking tussen LCS, praktijkscholen, MBO College Airport en bedrijven op Schiphol. 

Jaarlijks volgen ca. 10 leerlingen van praktijkscholen de Entree opleiding niveau 1 voor Luchthavenassistent op MBO College Airport.  Voor deze opleiding lopen de leerlingen drie dagen per week stage. Daarnaast gaan zij één dag per week naar MBO College Airport en één dag per week naar hun eigen praktijkschool. De leerlingen worden vanuit LCS begeleid door een stagiair van de HvA.

Bij ProROC worden werken en leren gecombineerd. De leerlingen zijn, wanneer ze hun diploma hebben ontvangen, klaar voor de arbeidsmarkt of voor doorstroming naar een niveau 2-opleiding.

De volgende bedrijven hebben stageplaatsen op Schiphol beschikbaar gesteld: Asito, Eurest, Lamme, PCH Dienstengroep, Sheraton en Swissport.
Mocht jouw bedrijf ook stageplaatsen beschikbaar hebben of wil je meer informatie over het project, neem dan contact op met Femke Woltman via woltman_f@schiphol.nl.

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er helaas te weinig aanmeldingen. Volgend schooljaar hopen we wel weer een ProROC klas te laten starten.  

Onze community

Executive Mobility Group
Regional Jet Center
ACN
Menzies
prorail
Schiphol