Nieuws 'Behoud is het nieuwe werven'

Digitale vaardigheden

In een krappe arbeidsmarkt zijn behoud en inzetbaarheid van medewerkers belangrijker dan ooit. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Als werkgever moet je je best doen om aantrekkelijk te blijven, want de kansen voor werknemers liggen voor het oprapen. Je zou kunnen stellen dat het behoud van medewerkers het nieuwe werven is.

In het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie initiatieven ontwikkeld op het gebied van ontwikkeling en inzetbaarheid:

Pilot Taakroulatie in de schoonmaak

Van juni 2022 tot en met januari 2023 is de pilot Taakroulatie uitgevoerd. Tijdens deze pilot hebben schoonmaakmedewerkers van alle schoonmaakbedrijven op Schiphol gedurende drie maanden een aangepast werkrooster gekregen, waarin taakroulatie heeft plaatsgevonden. Tijdens de pilot is gemeten in hoeverre de taakroulatie effect heeft op de door hen ervaren fysieke belasting, hun motivatie, betrokkenheid en werkplezier.

De belangrijkste conclusie is dat taakroulatie geen ‘one size fits all’ is, voor zowel de werkgevers als de medewerkers. Er is een licht positief effect op de fysieke belasting gemeten. Daarnaast laat de pilot zien dat (in ieder geval een deel van) de schoonmaakmedewerkers over het algemeen leuk vindt om andere, nieuwe taken te leren. Dit is een kans voor duurzame inzetbaarheid in bredere zin.

Bij de pilot waren betrokken: de schoonmaakbedrijven Asito, G. Raggers & ZN bv, Hago Airport Services en ISS Facility Services, Royal Schiphol Group, Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS), Schoonmakend Nederland, FNV, CNV, vhp human performance en LCS.

Pilot re-integratie

Samen met diverse werkgevers op Schiphol onderzoeken we de mogelijkheden om frequent of langdurig verzuimende medewerkers (tijdelijk) te begeleiden naar een nieuwe werkomgeving. Vanuit de maandelijkse netwerkwerktafels van LCS en NetwerkenWerkt! kwam het verzoek om dit verder te verkennen. We startten in december met HMSHost, KLM Catering Services, Bos Logistics, CTSN en Swissport en in februari sloten Raggers en Transdev daarbij aan.

Financiële 'fitheid' van medewerkers

Ook op Schiphol hebben organisaties te maken met medewerkers met financiële problemen. Veel mensen schamen zich hiervoor en daarom is het zaak dat je als werkgever de signalen herkent. LCS speelt hierin een rol door werkgevers hierover te informeren en door trainingen aan te bieden over geldproblematiek, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Lees hier het interview met onze oud-collega Jolanda Roquas over dit onderwerp.

Training digitale vaardigheden

Tot en met eind maart 2023 konden bedrijven op Schiphol gebruik maken van de EU-REACT subsidie. Met behulp van deze subsidie konden medewerkers kosteloos deelnemen aan trainingen, met als doel de basisvaardigheden te verbeteren. De trainingen waren bestemd voor medewerkers die geen diploma’s hebben of beschikken over een mbo-diploma tot en met niveau 2. Een van deze gesubsidieerde trainingen was de training Digitale Vaardigheden die wij organiseerden, samen met Kenniscentrum De Laat. Klassen van 12 medewerkers van diverse bedrijven op Schiphol volgden deze tweedaagse training. Digitale basisvaardigheden zijn essentieel om zelfredzaam te zijn en daarom hebben wij deze training ingezet. De deelnemers leerden bijvoorbeeld hoe je een mailadres moet aanmaken, hoe je moet omgaan met phishing, hoe de spellingscontrole werkt, hoe je het document moet aanmaken, opslaan en vervolgens kunt meesturen met een mailtje. Ook werd uitgelegd waarom het belangrijk is om een update uit te laten voeren als je hiervan een melding krijgt, wat digitale veiligheid is en hoe je inlogt op ‘Mijn Overheid’. Op de tweede dag kregen de deelnemers een refurbished laptop uitgereikt, waarmee ze thuis verder konden oefenen. We kregen enthousiaste reacties.

Skillspaspoort in het onderwijs

Tijdens de pandemie rondden we het project Skillspaspoort voor medewerkers op Schiphol af en waren we benieuwd of dit paspoort ook geschikt zou zijn voor mbo-studenten. Uiteindelijk hebben we in 2022 een test gedaan met studenten van de opleiding Steward/Stewardess op MBO College Airport in Hoofddorp. Zij vulden het paspoort in om meer inzicht te krijgen in hun talenten, drijfveren en skills én daarmee samenhangend: waar wil ik later werken met deze skills, wat past bij mij? De resultaten van deze pilot bevestigen dat het belangrijk is om het skillspaspoort niet als 'stand alone' instrument te zien maar het echt in te zetten bij begeleiding van studenten.

Onderwijs als tool bij ontwikkeling en inzetbaarheid

Onderwijs kan ook een belangrijke rol spelen bij duurzame inzetbaarheid. Via de beroepsbegeleide leerweg (BBL), kunnen medewerkers tijdens hun werk een mbo-diploma halen. Een mooi voorbeeld van een BBL-opleiding in de logistieke sector is die van luchtvracht specialist. Deze bestond al in BOL-vorm, maar is vanwege de grote behoefte vanuit bedrijven, waarvan velen zijn aangesloten bij Air Cargo Netherlands, ook opgezet als BBL-opleiding.

Entree Luchthaven

Een ander mooi voorbeeld is de BBL-klas Entree Luchthaven. 15 schoonmaakmedewerkers van Asito, G. Raggers & Zn, Hago Airport Services en ISS Facility Services, die al langere tijd op Schiphol werken en een vast contract hebben, krijgen de mogelijkheid om een mbo-diploma te halen.

De stap om daadwerkelijk deel te gaan nemen aan een opleiding kan voor medewerkers heel groot zijn. Het is daarom van belang dat leidinggevenden het goede gesprek aan gaan en onderzoeken wat een medewerker beweegt en wat hij of zij nodig heeft.

Geschreven op basis van input van Femke Woltman, programmamanager Instroom, Inclusie en Inzetbaarheid, Frank van der Laan, programmamanager Community Management en Inzetbaarheid en Margreet Hak, programmamanager Inzetbaarheid, Onderwijs en Ontwikkeling. 

Onze community

heijmans
hms host
WFS
KLM Catering Services
ROC van Amsterdam Flevoland
gsa