ProgrammaLuchtvaart Inclusief

Luchtvaart Inclusief

Bedrijven die meedoen aan Luchtvaart Inclusief worden gefaciliteerd bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking zodat zij voldoen aan de quotumwet. Met elkaar delen we best practices.

Paarse loper

In 2015 is Luchtvaart Inclusief van start gegaan. Hét antwoord van werkgevers binnen Schiphol op de Participatiewet. Samen met bijna 40 werkgevers op de Luchthaven Schiphol zet Luchtvaart Inclusief zich in om duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Met elkaar kijken we naar mogelijkheden om deze doelgroep een baan dan wel een werkervaringsplek aan te bieden. De organisatie en uitvoering van Luchtvaart Inclusief wordt aangestuurd door LCS.

Inmiddels werken bijna 40 bedrijven samen om zich hard te maken voor dit initiatief. Op basis van sterke samenwerking, het delen van ervaringen en kennis en door samen te zoeken naar mogelijkheden, zetten deze bedrijven zich in voor Luchtvaart Inclusief. Dit doen zij door:

  • Sterke samenwerking
  • Het delen van ervaringen
  • Samen zoeken naar mogelijkheden

De belangrijkste drijfveer is dat zij vinden dat iedereen met een passie voor Schiphol een kans verdient binnen deze dynamische arbeidsmarkt.


Doelstellingen Luchtvaart Inclusief


Luchtvaart Inclusief als doel dat er:

  • Per jaar  100 mensen met een arbeidsbeperking een baan of een stage te vinden op de luchthaven
  • Minimaal 100 bedrijven op de luchthaven aansluiten bij dit initiatief

Organisatie


Ronde tafel

Een à twee keer per jaar komen de CEO’s van de aangesloten bedrijven bij elkaar. Zij zijn de initiatiefnemers van Luchtvaart Inclusief. Zij formuleerden de sectorale ambitie en houden zicht op de vorderingen.

Designteam

Het designteam is een afvaardiging van de deelnemende bedrijven die de thema’s van Luchtvaart Inclusief verder concreet maakt en samen brengt met bestaande initiatieven. De drie thema’s zijn:

  • inclusieve arbeidsmarkt onderdeel strategie
  • denken vanuit mogelijkheden
  • opnemen van arbeidsgehandicapten

Onderdelen Luchtvaart Inclusief


Facilitair Inclusief

Facilitair Inclusief is een samenwerking tussen schoonmaakbedrijven Asito, Hago Airport Services, ISS Facility Services, Raggers, het MRA Loket inclusieve arbeidsmarkt*, het MBO College Airport en Luchtvaart Community Schiphol (LCS). Aan dit programma doen mensen mee die nog geen opleiding hebben afgerond, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en graag in de schoonmaak willen werken. In 2017 is een succesvolle pilot gedaan met de eerste groep en in 2018 heeft de tweede groep kunnen starten. Deze groep kreeg afgelopen vrijdag hun diploma. De werving voor de groep van 2019 is inmiddels gestart.

De deelnemers worden aangemeld voor het programma Facilitair Inclusief via het MRA-Loket inclusieve arbeidsmarkt. Het programma bestaat onder andere uit een BBL-opleiding; de mbo 1-opleiding Entree van een jaar waarbij de deelnemers één dag in de week naar school gaan en drie of vier dagen bij een van de schoonmaakbedrijven werken. Zij krijgen vanuit het schoonmaakbedrijf begeleiding op de werkvloer, maar worden ook begeleid door een jobcoach vanuit de MRA.

Facilitair Inclusief is een uniek samenwerkingsprogramma, omdat vier bedrijven die in principe elkaars concurrenten zijn op Schiphol, samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te geven. Door deze werkervaring en het behalen van het diploma vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt.

AIRpotentials 

ProROC


Meer informatie?


Vind je inclusief ondernemen ook belangrijk en wil je als werkgever dit initiatief omarmen? Dan kun je hierover contact met ons opnemen via e-mail luchtvaartinclusief@schiphol.nl. Voor vragen zijn wij iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 17:00. Telefoonnummer: 020 – 601 89 15